GVOZDENOVIC: Osiguranje obnovljene drzavnosti

Autor: Branimir GVOZDENOVIĆ

GVOZDENOVIĆ: Osiguranje obnovljene državnosti

Kada u petak, 28. aprila, na prijestonom Cetinju izabrani predstavnici naroda – uvjeren sam: ubjedljivom većinom, sa više od 56 odsto glasova u Skupštini - potvrde Vašingtonski sporazum, biće to čin osiguranja crnogorske nezavisnosti, obnovljene voljom građana 21. maja 2006. godine.
Objavljeno: 27. 04. 2017 - 06:20

Biće to i dokaz zrelosti, autonomnog rasuđivanja o sopstvenoj sudbini i budućnosti, ali i rezultat promišljenog upravljanja državom koje je omogućilo da Crna Gora izbjegne civilizacijsku propast tokom ratnih zbivanja devedesetih i teških godina nakon raspada bivše zajedničke države.

Prvu deceniju samostalnosti karakteriše uspješno zaokruženje ustavno-pravnog uređenja Crne Gore kao demokratske, građanske države: restrukturiran je interni politički sistem, transformisana vlasnička struktura i korjenito izmijenjen ekonomski ambijent na principima liberalne ekonomije. Uz to, većinska Crna Gora je snažno akcentirala svoju otvorenost za regionalnu i međunarodnu saradnju i bezrezervno se opredijelila da se uključi u procese evropskih i evroatlantskih integracija. Takav kontekst je, vrlo brzo, rezultirao prepoznatljivošću i međunarodnim ugledom Crne Gore.

Zato je današnja Crna Gora, uz sva interna nerazumijevanja i turbulencije i sve geopolitički uzrokovane opstrukcije, kandidat za prijem u Evropsku uniju, koji intenzivno pregovara u svim ključnim integracionim domenima. I zato smo, sa jednakim intenzitetom i posvećenošću radili na učlanjenju Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu, svjesni činjenice da je to najbolji put da trajno osiguramo obnovljenu državnost. Uspjeh nije izostao: države članice NATO saveza su nas prihvatile, odajući nam priznanje na poslu koji smo uradili.

Sada je na nama da i Skupština donese veliku i važnu odluku o ratifikaciji Sporazuma o punopravnom ulasku Crne Gore u NATO. Samo onaj ko ne zna ili ko žmuri pred svim uslovima koje je Crna Gora morala ispuniti da bi došla u ovu priliku, može da doživljava NATO kao isključivo vojnu asocijaciju. Za članstvo o ovoj organizaciji nisu ključni vojni potencijali zemlje kandidata, niti njena geostrategijska pozicija. Ključna je spremnost države da se politički i legislativno transformiše u pravnu državu sa izgrađenim demokratskim standardima prema modelu koji je prihvaćen i u ostalim zemljama članicama.

Nije bilo lako da se ispune kriterijumi postavljeni pred Crnu Goru. Mi smo u tome uspjeli. Sada preostaje da, ratifikacijom Sporazuma, današnjoj Crnoj Gori i generacijama koje dolaze obezbijedimo trajnu stabilnost, suverenost i perspektivu. Ali i ubrzanje procesa evropskih integracija Crne Gore, jer se, bez obzira na različitu misiju, vrijednosni sistemi EU i NATO faktički podudaraju. Dakle: Crna Gora punopravno ulazi u društvo 28 ekonomski i demokratski razvijenih država, očuvajući svoje prirodno pravo da odlučuje o vlastitoj budućnosti.

Članstvo u NATO ne podrazumijeva odricanje od sopstvenog suvereniteta. Naš suverenitet će, kao i suverenitet svake civilizacijski odgovorne države, biti „okrnjen“ jedino - obavezom poštovanja međunarodnih uzanci i našeg dijela odgovornosti za opstanak i napredak te iste civilizacije. Naša generacija treba da je ponosna što je izborila mogućnost da uvede Crnu Goru u NATO savez i da time učvrsti našu međunarodnu poziciju, ali i osigura bezbjednosnu budućnost države.

Svijet se, pa i Crna Gora, suočava sa novim oblicima i sredstvima ugrožavanja mira kroz klasični i sajber terorizam, međunarodni kriminal i druge forme ilegalnog i opasnog djelovanja dobro organizovanih, interesnih grupa. Kao članica NATO, Crna Gora će moći da računa na kolektivne bezbjednosne i druge mehanizme zaštite koje je ova alijansa izgradila, ali i na pomoć u slučajevima prirodnih nepogoda ili katastrofa. Siguran sam da će ulazak u NATO biti i pozitivan signal poslovnim ljudima u cijelom svijetu da je Crna Gora odredište gdje valja uložiti novac i pokrenuti biznis, jer se radi o državi čiji je politički, ekonomski, pravno-sigurnosni i demokratski kapacitet konfirmiran članstvom u Alijansi.

Zbog svega toga, uvjeren sam da je, uz obnovu državne samostalnosti, ulazak Crne Gore u NATO najznačajnija odluka u novijoj istoriji naše države i veliki uspjeh svih crnogorskih građana, bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripadali. Čak i oni koji danas tako ne misle, osporavajući crnogorski put na Zapad, već sjutra će shvatiti da je to bio i jeste naš zajednički interes.

(Autor je potpredsjednik Skupštine Crne Gore)

Pobjeda