Rafailović i Bulatović isplanirali likvidaciju

Odbjegli Budvanin Vasilije Rafailović (38) i srpski državljanin Miljan Bulatović (36) iz Niša označeni su kao organizatori kriminalne grupe koja je likvidirala Đorđa Boretu 7. decembra prošle godine u bašti lokala „Trofej“ u Bečićima. Tom prilikom od više ispaljenih hitaca iz automatske puške kao slučajna žrtva stradao je doktor u penziji Dragan Zečević, dok je vlasnik lokala Ivo Stanišić ranjen.

Objavljeno: 17. 06. 2017 - 06:22
Rafailovic i Bulatovic isplanirali likvidaciju

Prema navodima optužnice, članovi kriminalne organizacije koji su pomogli u izvršenju zločina bili su Ratko Vušović (26) i Ivan Cicmil (27) koji su u bjekstvu, dok se državljanin Bosne i Hercegovine Vladimir Šmanja (35) nalazi u spuškom Istražnom zatvoru.

Šmanja i Miljan Bulatović uhapšeni su nakon 40 sati od zločina. Rafailović i Vušović su, prema nalazima iz istrage, bili direktni izvršioci ubistva Borete i Zečevića. Kako se navodi u optužnici, Rafailović je prema Boreti, Stanišiću ali i ostalim gostima lokala „Trofej“ ispalio više hitaca iz automatske puške sa motora kojim je upravljao Vušović. Likvidacija je, kako se navodi u aktima Tužilaštva, planirana pola godine. Nalogodavci, izvršilac i pomagači su šest mjeseci pravili detaljan plan kako da nabave oružje i motor za ubicu, te na koji način i na kojem mjestu da ih sakriju.

Policija je nakon intenzivne i opsežne istrage utvrdila da su Bulatović i Šmanja više mjeseci pratili Boretu; imali su garažni prostor u jednoj zgradi u Podkošljunu, gdje su napravili specijalni bunker i skrivali predmete korišćene u krivič- nim djelima. Prema stavu Tužilaštva, Rafailović i Bulatović su u maju 2016. godine radi sticanje nezakonite dobiti i moći organizovali kriminalnu organizaciju čiji su članovi bili Šmanja, Vušović i Cicmil.

Zaduženja

 - Svaki član imao je unaprijed određene zadatke i ulogu. Djelovanje kriminalne organizacije je planirano na duže vrijeme, uz primjenu tačno određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline. Kriminalna organizacija trebalo je da djeluje kroz nasilje i zastrašivanje – navodi se u optužnici.

Okrivljeni Rafailović je, prema stavu istražitelja, bio na „vrhu kriminalne organizacije koja je stvorena radi realizacije neodređenog broja krivičnih djela kao što su teška ubistva“. Osim što je njegov zadatak bio da vrbuje članove, planira krivična djela, daje upustva i naredbe, Rafailović je učestvovao u izvršenju zločina.

Sa druge strane, zadatak Bulatovića koji je takođe označen kao oganizator bio je da planira i izdaje naredbe članovima organizacije. Njegovo zaduženje, prema nalazima iz istrage, bilo je i obezbjeđivanje prostora u kojem je bilo oružje, motor, municija. Šmanjin zadatak bio je „pronalaženje i iznajmljivanje pogodnih prostorija za skrivanje oružja i predmeta namijenjenih izvršenju krivičnih djela“.

Zadatak Vušovića je bio da nabavlja vozila i motocikle kojima bi upravljao prilikom izvršenja krivičnih djela dok je obaveza Cicmila bila nabavka oružja. Naime, šest mjeseci prije ubistva Šmanja i Bulatović su na godinu zakupili garažni prostor u suterenu zgrade ,,Kronus“ u budvanskom naselju Podkošljun.

Zakup garaže

U dogovoru sa vlasnicima oni su iznajmljenu garažu zagradili gipsanim pločama i ugradili drvena vrata. Po završenim radovima, ključeve od garaže preuzeli su Rafailović i nepoznati član organizacije, koji je bio sa njim u društvu. Pošto su obezbijedili prostor, neophodno je bilo nabaviti prevozno sredstvo koje bi se koristilo u izvršenju krivičnih djela.

Tako su Šmanja i Bulatović između 12. juna i 1. jula prošle godine u Baru ukrali motocikl ,,Peda“ i sklonili ga u zakupljenu i ograđenu garažu. Uslijedila je i nabavka oružja koju je odradio Rafailović. On je u periodu od početka juna do 8. decembra prošle godine od nepoznate osobe nabavio automatsku pušku na kojoj je bio izbrisan serijski broj i najmanje 14 komada municije za tu vrstu oružja.

Kako je prema planu sve bilo obezbijeđeno za likvidaciju Borete, Vušović i Rafailović su, prema sumnjama istražitelja, 7. decembra iz garaže uzeli motor i oružje nakon čega su se uputili prema lokalu „Trofej“ u Brečićima gdje je Boreta ispijao kafu.

- Vušović je uzeo motocikl dok je Rafailović automatsku pušku zamotao u materijal kako bi je prikrio – navodi se u optužnici. Nalazi iz istrage ukazali su i da je Rafailović sa mjesta suvozača iz automatske puške ispalio 14 hitaca prema Đorđu Boreti, Draganu Zečeviću, Ivu Stanišiću i ostalim gostima koji su se nalazili na terasi lokala ,,Trofej“.

Boreta i Stanišić su odmah podlegli povredama.

- Pošto su ostvarili naum, ubice su vratile motor u garažu dok je pušku iz koje je počinjen zločin Rafailović ponio sa sobom – navodi se u optužnici.

Pobjeda