Crnogorska: Građanske partije da naprave savez

Politički savjetnik predsjednika Crnogorske partije Vladimir Pavićević izjavio je danas da građanske političke partije u Crnoj Gori treba odlučnije i zajednički da rade na jačanju građanskih i ustavnih sentimenata u crnogorskom društvu i njegovoj koheziji.

Objavljeno: 18. 06. 2017 - 12:34

„Svjedoci smo teškog zaoštravanja odnosa između pojedinih političkih aktera u crnogorskoj politici danas. Mislim da je obaveza građanskih opcija, u takvim okolnostima, da ističu važnost integrativnih poruka i da snažnije i koordinisano ističu da rad na stvaranju građanske Crne Gore kao zajedničkog doma svih njenih građana treba da bude obaveza društvenih i političkih aktera“, saopštio je Pavićević.

On je dodao da će predložiti Crnogorskoj da njeni predstavnici već tokom sledeće sedmice intenziviraju aktivnosti na novom okupljanju građanskih političkih formacija.

“Savez građanskih političkih partija treba da označi otklon od mrvljenja i sektašenja u krugu ljudi koji zagovaraju sličan sistem ideja i vrijednosti. Formiranjem takvog saveza istovremeno bi crnogorskim građanima bila poslata poruka da je prevladala razboritost i ozbiljnost. I da je prihvaćena golim okom vidljiva činjenica da zajedno građanske partije u Crnoj Gori mogu da urade mnogo, a da razdijeljene i same teško da mogu biti relevantne“, dodao je Pavićević.