JOKIĆ: Gradska uprava Kotora neće biti utočište za partijske vojnike

Gradska uprava Kotora neće biti utočište za partijske vojnike, već podsticajan ambijent za profesionalne i odgovorne službenike i namještenike, poručeno je iz kabineta predsjednika Opštine Vladimira Jokića.

Objavljeno: 18. 06. 2017 - 15:32
JOKIC: Gradska uprava Kotora nece biti utociste za partijske vojnike

Nova opštinska vlast u Kotoru stekla je povjerenje građana, kako se navodi, na osnovu čvrstog programskog opredjeljenja da se mora ukinuti partitokratija i eliminisati partijsko zapošljavanje kao njena najizraženija posljedica.

"U cilju realizacije programskog obećanja nove opštinske vlasti, ali i onoga što je interes svih Kotorana, a to je da se izgradi profesionalna, kompetentna i efikasna lokalna administracija, nova opštinska vlast preduzima sveobuhvatne mjere na tom planu", kaže se u saopštenju.

Ističe se da da su u svim sekretarijatima opštine Kotor, uz poštovanje najviših standarda profesionalne odgovornosti, u izradi sistematizacije radnih mjesta.

To pokazuje, kako se navodi, čvrstu riješenost da se uvede red, da se zna ko šta radi, da se zna ko je zadužen za unaprijed poznatu aktivnost i za šta se polažu računi.

"Ova mjera znači da se u Kotoru otvaraju vrata za kompetentan i profesionalan kadar. Rad na novim sistematizacijama je ne samo uslov za uvođenje reda u upravu, već i snažan sistemski podsticaj pozitivnoj selekciji kadra i jačanju reputacije lokalne administracije", kaže se u saopštenju kabineta predsjednika opštine.

Kako se ističe, na taj način prekinuće se praksa neodgovornog upravljanja kadrovskom politikom i stvoriće se efikasan i nepristrasan temelj nove organizacije rada u Opštini Kotor.

Navodi se da su budžetu predviđeno 400 hiljada eura za otpremnine, što pokazuje visok nivo socijalne odgovornosti i senzibilnosti nove opštinske vlasti.

"To govori da je osim zacrtanog prioriteta o rasterećenju administracije i ostvarivanju ušteda u lokalnom javnom sektoru, ambicija nove opštinske vlasti da se onima koji su višak pruži sasvim adekvatan materijalno-finansijski osnov za obezbjeđenje egzistencije i pronalazak nove radne i profesionalne šanse", kaže se u saopštenju.

(Mina)