Saradnja udruženja banaka CG i Srbije

Udruženja banaka Crne Gore i Srbije zaključile su Memorandum o saradnji u Beogradu, u cilju povećanja imidža i povjerenja u bankarski sistem, promocije visokih standarda i korporativnog upravljanja u bankarstvu.

Objavljeno: 19. 06. 2017 - 12:41
Saradnja udruzenja banaka CG i Srbije

Memorandumom, koji su potpisali generalni sekretari Bratislav Pejaković i Veroljub Dugalić, samo je formalizovana dobra saradnja, ali se dao i novi pečat podrške poslovnim vezama.

“Uz razmjenu informacija o finansijskim i bankarskim zakonima i regulativi, radiće se na povećanju prestiža bankarskog sistema, imidža i povjerenja u bankarski sistem, promociji visokih standarda i korporativnom upravljanju u bankarstvu, kao i upoznavanju sa novim bankarskim tehnologijama. Organizovaće se forumi, konferencije, seminari, simpozijumi, radionice i drugi skupovi na bazi zajedničkog interesa”, navodi se u saopštenju.

Misija Udruženja banaka Crne Gore je, kako se dodaje, proaktivno anticipiranje potrebe banaka, praćenje trendove novog doba, što podrazumjeva na vrijeme ukazati na promjene u načinu funkcionisanja banaka u regionu i šire uz sugerisanje primjene dobre prakse, od operativnih dostignuća do digitalizacije.

“Nove tehnologije zahtijevaju nova znanja, gdje Udruženje obezbjeđuje kvalitetne predavače iz EU i regiona po aktuelnim temama, od platnog prometa, SWIFT-a, Syber siguronosnih mjera, međunarodnih računovodstvenih standarda, Bazelskih principa do operativnih problema što objedinjuje kompleksno bankarsko poslovanje”, kazali su iz Udruženja.

Takođe se omogućava odlazak bankara u inostranstvo na edukaciju, gdje su, pored zaposlenih u komercijalnim bankama na svim radionicama koji se dotiču i regulatora, pozvani i predstavnici Centralne banke (CBCG).

“Udruženje daje medijsko pojašnjenje poslovnoj i laičkoj javnosti o poslovanju banaka, gdje se koristi i časopis Bankar kao lična karta i prezentacije crnogorskog bankarstva, kako domaćim tako i stranim institucijama, od Evropske komisije (EK), misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB), do diplomatskog kora. Kroz reakcije čitalaca znamo da je Bankar informativan, a time i čitan”, objasnili su iz Udruženja.

Udruženje je član i ima kvalitetnu konekciju sa Evropskom bankarskom federacijom, Međunarodnim bankarskim savjetom i Interbalkanskim forumom, gdje se prezentuje domaće bankarstvo i prati se harmonizacija zakonskih propisa sa EU, ali kroz međunarodnu aktivnost i imaju tehničku podršku za eventualne probleme u poslovanju Udruženja.

“Značajna obaveza je tretiranje zakonskih i podzakonskih akata koji utiču na poslovanje banaka, a radi se preko 14 odbora koje sačinjavaju profesionalci iz banaka za konkretne oblasti, čiji rad koordinira Udruženje i u skladu sa tim je i direktna komunikacija sa CBCG i Ministarstvom finansija”, precizirali su iz Udruženja.