Tanja Džankić predsjednica MO Demokrata u Piperima

Predsjednik Demokratske Crne Gore, Aleksa Bečić, u prisustvu generalnog sekretara Borisa Bogdanovića i Vladimira Čađenovića, predsjednika Odbora Glavnog grada, kao i jedan broj funkcionera Demokrata sa državnog i lokalnog nivoa, posjetio je Pipere i razgovorao je sa mještanima Stanjevića rupe, o aktuelnoj političkoj situaciji, kao i o problemima sa kojima se oni susrijeću na tom području, koji ima veliki istorijski, kulturni i privredni značaj za Glavni grad i cijelu Crnu Goru - saopšteno je iz Demokratske Crne gore.

Objavljeno: 19. 06. 2017 - 15:35
Tanja Dzankic predsjednica MO Demokrata u Piperima

Tom prilikom, konstituisan je Mjesni odbor Demokrata u Piperima, a za predsjednicu MO izabrana je Tanja Džankić.

''A Demokrate će imati na čemu da rade kad je riječ o saniranju problema u Piperima. Godinama već stanovnici ovog značajnog dijela Glavnog grada imaju nedopustiv problem u 21. vijeku, na svega nekoliko kilometara od grada – vodosnabdijevanje. Takođe, u Piperima nedostaje još jedan segment bez kojeg se ne može zamisliti odvijanje njihovog normalnog života: putna infrastruktura je prilično loša - put do seoskog groblja u dužini od 200m, kao i putni pravac Stanjevića rupa - manastir Ćelija piperska u dužini od 4 km još uvijek nijesu asfaltirani, iako su isti mnogo puta bili predmet obećanja lokalnih vlasti'', navodi se u saopštenju.

Kako dodaju još jednom su, ovog puta u Piperima, pokazali kako može efikasno i brzo da se ispuni data riječ.

''Naime, podsjećamo, Demokratska Crna Gora je, uz određeni broj entuzijasta i dobrotvora, obnovila školu u Stanjevića rupi, prevashodni iz fonda koji nastaje odricanjem poslanika Demokrata od najvećeg dijela svojih poslaničkih plata. Formiranje mjesnog odbora u Piperima je još jedan u nizu događaja koji pokazuje da za Demokrate nema odmora dok ne oslobodimo svaku kuću u Crnoj Gori, a počeli smo od Budve, preko Kotora i Herceg Novog. U tom smislu, Demokratska Crna Gora nastavila je aktivnosti na jačanju partijske infrastrukture za prihvat i realizaciju najsloženijih zadataka, kako bi stvorili preduslove da se DPS pobijedi u svakom domu, svakom kvartu, svakoj mjesnog zajednici i svakoj opštini u Crnoj Gor, navodi se u saopštenju.

Iz Demokratske Crne Gore zaključuju da intezivno rade na formiranju mini izbornih štabova po svim biračkim mjestima, jer se građani moraju upoznati sa superiornom idejom Pobjeda, a protiv podjela u svakom kutku naše države. 

''Kada se to desi, DPS će biti bez sumnje i do nogu poražen'', zaključuje se u saopštenu.