Izlivanje prvog temelja za vjetroelektrane na Mozuri

FOTO: Bemax izlio prvi od 23 temelja za vjetroelektrane

Izlivanje prvog temelja za vjetroelektrane na Mozuri

FOTO: Bemax izlio prvi od 23 temelja za vjetroelektrane

Izlivanje prvog temelja za vjetroelektrane na Mozuri

FOTO: Bemax izlio prvi od 23 temelja za vjetroelektrane

Izlivanje prvog temelja za vjetroelektrane na Mozuri

FOTO: Bemax izlio prvi od 23 temelja za vjetroelektrane

Izlivanje prvog temelja za vjetroelektrane na Mozuri

FOTO: Bemax izlio prvi od 23 temelja za vjetroelektrane

Izlivanje prvog temelja za vjetroelektrane na Mozuri

FOTO: Bemax izlio prvi od 23 temelja za vjetroelektrane

Izlivanje prvog temelja za vjetroelektrane na Mozuri

FOTO: Bemax izlio prvi od 23 temelja za vjetroelektrane

Izlivanje prvog temelja za vjetroelektrane na Mozuri

FOTO: Bemax izlio prvi od 23 temelja za vjetroelektrane