MJU, Uprava za kadrove i "British Council" potpisali Protokol o saradnji