EK Vladi: Ne podržavamo poreske olakšice za gradnju autoputa, suprotne su SSP-u

Evropska komisija (EK) ne podržava poreske olakšice koje je Vlada omogućila kineskoj kompaniji CRBC tokom gradnje autoputa, kako je to predviđeno Zakonom o autoputu i Zakonom o porezu na dodatu vrijednost, piše u Izvještaju sa VIII sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima.

Objavljeno: 24. 08. 2015 - 11:09

U Izvještaju dostavljenom Portalu Analitika, se konstatuje da su predstavnici Evropske komisije pozdravili i ocijenili da je urađeno jako puno u oblasti zakonodavnih aktivnosti, ali da „ne podržavaju mjere kada je u pitanju propisivanje konkretnih poreskih olakšica, kako je to predviđeno Zakonom o autoputu i Zakonom o porezu na dodatu vrijednost“.

„Stim u vezi, ukazano je da investicioni projekti trebaju da budu kompatibilni sa propisima u EU, odnosno da svi investitori moraju imati isti tretman kada je u pitanju povraćaj PDV-a, kako bi se izbjeglo stvaranje distorzije na tržištu i stvaranje dvojnog sistema suprotno principima SSP-a i pravila državne pomoći, navodi se u dokumentu.

 Kako su odgovorili naši predstavnici Komisiji: Crnogorski predstavnici su ukazali da u članu 395 Direktive 112 propisuje se da Savjet može odobriti bilo kojoj državi članici uvođenje posebnih mjera za odstupanje od odredaba ove Direktive, kako bi se pojednostavio postupak naplate PDV-a ili spriječili određeni oblici utaje ili izbjegavanja poreza.

„Imajući u vidu navedene odredbe Crna Gora se opredijelila za ovakav model samo za projekte velike vrijednosti. Takođe, crnogorski predstavnici su uklazali da, kada je u pitanju autoput ovakav model je pozitivan iz razloga što je država Crna Gora investitor i na ovaj način ima potrebu da se manje zadužuje radi plaćanja obaveza prema izvođaču a koji bi ponovo taj porez uplatio u budžet. Na ovaj način se uspostavlja dobra kontrola plaćanja poreskih obaveza od strane svih učesnika u izgradnji autoputa bilo da su podizvođači bilo da vrše isporuke proizvoda i usluga izvođaču radova“, kaže se u Izvještaju.

Predstavnici Evropske komisije su ukazali je da je neophodno nastaviti na radu na poreskim propisima u okviru transfernih cijena, dok je ukazano na zadovoljstvo u vezi odluke Crne Gore da postane članica OECD Global Forum-a o transparentnosti i razmjeni informacija, ukazujuću na značaj transparentnosti i borbe protiv poreske evazije u EU.

Pored navedenog, predstavnici EK su istakli kao važno jačanje saradnje i koordinacija između Poreske uprave i Uprave carina, objedinjavanje registara poreskih obveznika i nastaviti sa radom na unaprjeđenju usluga poreskim obveznicima („call-centar“) i unapređenje obuke zaposlenih. Takođe, pohvalili su našu inicijativu da smo usvojili Poslovnu, te da ćemo brzo usvojiti i IT strategiju PU.

Osnovne preporuke EK: Evropska komisija je preporučila da je potrebno je raditi na stvaranju poreskog sistema kojim se omogućava jednak poreskih tretman svim učesnicima i da je potrebno nastaviti sa radom na poreskim propisima u oblasti transfernih cijena. Takođe, potrebno je nastaviti sa jačanjem saradnje između Poreske i Uprave carina kao i objedinjavanje registara poreskih obveznika i nastaviti sa radom na unapređenju usluga poreskim obveznicima a naročito “call centar” i vršenje obuka zaposlenima. Crnogorski predstavnici su na sastanku obezbijedili detaljne informacije, u pisanoj i usmenoj formi, koje se odnose na napredak ostvaren u periodu jul 2014.godine – jun 2015. godine godine u oblasti poreza u dijelu zakonodavstva, institucionalnih i administrativnih kapaciteta i donatorske pomoći. Takođe, ukazano je na napredak koji je ostvaren na planu akciznog zakonodavstva posebno u dijelu prenošenja nadležnosti kod kontrole obračunavanja i plaćanja akcize sa poreskog na carinski organ i data su pojašnjenja u vezi dinamike usklađivanja visine akcize na cigarete („akcizni kalendar“), kao i pojašnjenja oko Zakona o porezu na kafu gdje je ukazano na osnovne razloge uvođenja posebnog zakona u ovoj oblasti, zaključuje se u dokumentu.

Poreske olakšice Kinezima: Prema navedenim propisima, predviđene su poreske olakšice kineskim investitorima, u vidu uobičajenog oslobađanja poreza i doprinosa za kineske radnike, kao i oslobađanje poreza na dobit kineskog investitora.

Prema slovu propisa, porez na dodatu vrijednost (PDV) plaćaće se po stopi od nula odsto na promet prozvoda i usluga namijenjenih za gradnju autoputa koje realizuje izvođač radova ili za njegov račun.

"Porez na dohodak fizičkih lica, koji je ostvaren u Crnoj Gori, ne plaćaju zaposleni kod izvođača radova, koji nijesu državljani Crne Gore ili nemaju prebivalište u njoj. Strani državljanin zaposlen kod izvođača radova, koji je angažovan na gradnji autoputa, oslobađa se plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje", navodi se u zakonu.

Investitor će plaćati akcizu za gorivo po cijeni od 169 eura za tonu, što je gotovo tri puta manje od sadašnje koja iznosi oko 450 eura po toni.

Podsjetimo, Evropska komisija ranije se protivila subvencijama za Kombinat aluminijuma u mnogo oštrijoj formi nego što je slučaj sa gradnjom autoputa.

P.Zečević

 

Ovaj članak je napisan u okviru projekta "Rastimo zajedno 3 - Informacije o EU putem web portala" koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Članak ne predstavlja nužno službeni stav Evropske unije.