MANDIĆ: Dramatične posljedice ako Đukanovićeva Vlada sprovede učlanjenje u NATO bez referenduma

Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić upozorio je pismom diplomate država članica NATO da će - ukoliko se sprovede učlanjenje Crne Gore u NATO, bez referenduma, a pod vođstvom ,,nelegitimne Vlade Mila Đukanovića“ - nastupiti potresi i velike dramatične posljedice po crnogorsko društvo.

Objavljeno: 19. 10. 2015 - 06:59

Takva odluka, ocjenjuje Mandić, ne bi bila priznata od apsolutne većine građana Crne Gore, koji su protiv ulaska Crne Gore u NATO.

- Ukoliko se, ipak, vlade vaših zemalja odluče da postupak učlanjenja Crne Gore u NATO sprovedu sa nelegitimnom Vladom, bez uklju- čenja stvarne volje građana, to će značiti samo jedno - da ste još jednom prenebregli ono za što se formalno zalažete. To bi donijelo nove potrese i dramatične posljedice u budućem životu crnogorskog društva. Ne moram naglašavati da takva, pogubna odluka ne može biti legitimna, niti legalna, te da je apsolutna većina građana Crne Gore, koja se inače protivi ulasku u NATO, nikad ne bi priznala. To bi bio samo nastavak pukog nasilja nelegitimne grupe koja 25 godina gazduje represivnim aparatom - ističe Mandić u pismu koje je poslato na engleskom i maternjem jeziku na adrese svih diplomatsko-konzularnih predstavništava članica NATO, prenosi Pobjeda.

Mandićevo pismo je stranim ambasadama mejlom uručeno 11. oktobra, tri dana prije posjete Crnoj Gori generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga i delegacije

U podužem obraćanju , lider Nove upozorava strane ambasadore da je Crna Gora ,,već duže vrijeme na granici potpunog ekonomskog i političkog kolapsa“, da je vlast opterećena brojnim biznis i političkim aferama koje produkuje vlast Mila Đukanovića.

Uprkos tome, zamjera Mandić, zapadne zemlje su, ,,zbog različitih unutrašnjih, ali i međunarodnih okolnosti“, prethodnih godina snažno podržavale Mila Đukanovića, bez obzira na ,,vjerodostojne dokaze o njegovoj umiješanosti u brojne koruptivne, pljačkaške aktivnosti“. Prenebregnuti su i vrlo upečatljivi primjeri brutalne diskriminacije u Crnoj Gori, kako pojedinaca, tako i velikih nacionalnih i jezičkih zajednica, poput srpske, isti- če Mandić i kritikuje posjetu delegacije NATO-a.

 - Razumijemo da vašom kolektivnom posjetom, u predvečerje NATO samita, želite da snažnije iskažete namjeru da Crnu Goru primite u vaš vojni savez. Smatram da je to, sa aspekta interesa vlada koje predstavljate, legitiman cilj, ali ostaje ključno pitanje: na koji način želite to da ostvarite - pita se Mandić i upozorava da se pitanje ulaska Crne Gore u NATO mora riješiti jedino - referendumom.

 

Pobjeda