Obilježen Dan opštine Bijelo Polje, Žurić: Ove godine tri fabrike

Svečanom sjednicom na kojoj je prisustvovao predsjednik Države Filip Vujanović, otvaranjem gratskog bazara – tržnice i polaganjem vijenaca na spomenik u centru grada, danas je obilježen 3. januar Dan Opštine Bijelo Polje.

Objavljeno: 03. 01. 2016 - 14:48

Tim povodom, predsjednik Opštine Aleksandar Žurić podsjetio je na investicije koje su realizovane u protekloj godini i najavio nove. Takođe, osim važnim projekata kao što su valorizacija planine Bjelasice i Đalovića pećine, predsjednik Žurić je najavio da će u ovoj godinu u Bijelom Polju biti izgrađene tri fabrike.

- Želeći najveće dobro svojim građanima i Crnoj Gori u cjelini, Bijelo Polje je nizom kapitalnih projekata tokom prethodnih godina, sprovodilo razvojnu politiku koja pruža najrealnije mogućnosti da spremno odgovori svim izazovima vremena, ali i da prepozna i realizuje šanse koje se tek ukazuju. Planiranje razvojnih segmenata u našem gradu, kao najvažniji inicijalni korak svih realizovanih projekata, i u prošloj godini je izraženo izradom planske i tehničke dokumentacije za koju je Opština Bijelo Polje izdvojila više od 300 000 eura. Tim poslovima su osim izrade detaljnih planova značajnih djelova grada, udareni temelji i jako bitnim budućim poduhvatima, kojima se često više radujem kao građanin, nego kao predstavnik lokalne uprave, a na čijoj realizaciji ćemo raditi u najskorijoj budućnosti. To su projekti gradskog šetališta, sportskih objekata, dječijih igrališta, značajnih gradskih ulica, raskrsnica, vodovoda i sl, ali i strateških razvojnih projekata - poput početka valorizacije Đalovića pećine ili prve faze realizacije projekta - otvaranja bjelopoljske strane Bjelasice. Ljepše i uspješnije bi zvučalo saopštiti da je prethodna godina bila finansijski izdašnija nego što je bila za većinu lokalnih uprava, čini se pogotovu na sjeveru države. Ipak nasuprot tome, do kraja smo u ovoj godini doveli višegodišnji proces stabilizacije javnih finansija, ali i u tako specifičnoj situaciji, sprovođenjem koncepta dobre pripreme i kandidovanja projekata na raspoložive eksterne izvore finansiranja i partnerske fondove, realizovani su brojni projekti kojima je i te kako obogaćen kvalitet života u našem gradu, kazao je Žurić, maglašavajući da takav pristup je ponovo rezultirao ulaganjem oko 20 miliona eura u infrastrukturu Bijelog Polja, koji nijesu u značajnoj mjeri pali na teret naših sugradjana.

Predsjednik Žurić je podsjetio da je sa Direkcijom javnih radova do kraja realizovan projekat izgradnje gradske tržnice, objekta koji je koštao 2.2mil eura.

- Izgradnjom ovog modernog objekta uredili smo jedan značajan lokalitet u samom gradskom jezgru i dobili mjesto na kojem će se na civilizovan način susretati ponuda i tražnja za poljoprivrednim, mliječnim i proizvodima široke potrošnje, kao i otvoriti jedan broj novih radnih mjesta, kazao je predsjednik Žurić.

Početak 2016. godine biće i početak značajno poboljšanog života 150 porodica, koje će useliti u svoje nove domove u stambeno-poslovnom kompleksu solidarnosti, vrijednom 6.5 mil eura, koji su zajedničkim snagama izgradili Opština Bijelo Polje, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Fond za stambeno solidarnu izgradnju.

- U dosadašnje etape rekonstrukcije veoma značajnih i frekventnih gradskih ulica, ul. Mojkovačke i ulice Lenke Jurišević, te izgradnje spomen parka, uloženo je 765 000 eura. Rekonstrukcija sekvence puta i izgradnja treće trake dionice Slijepač most - Rogov krš, koja je u decenijama iza nas tragično odnijela brojne ljudske živote, koštala je 2.3 mil.eura. Taj, kao i realizaciju projekta raskrsnice - obilaznica-Rakonje, sa trećom trakom, koja je dodatno koštala više od 300 000 eura, sproveli smo sa Direkcijom za saobraćaj Crne Gore. U izradu tehničke dokumentacije i nadzor za izgradnju i faze mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, projekta vrijednog 25 miliona eura, u ovoj godini uloženo je 800 000. Puštena je u rad mhe Vrelo i započeli su radovi na HE Majstorovina, a u pripremi je i novi tender za HE na Bistrici. Radovi na ovim objektima u 2015. godini koštali su tri miliona eura. Rekonstrukcija sportske dvorane naše Gimnazije koštala je 700 000 eura, kazao je predsjednik Žurić.bp2

U rad je ove godine, takođe, pušten i najpotpuniji i najskuplji servis socijalne zaštite za cjelodnevnu brigu o djeci sa posebnim potrebama, u novom objektu - donaciji ambasade SAD-a, vrijednom 500.000eur.

- Prva faza izgradnje novog objekta gradskog crvenog krsta koštala je 125 000 eura, koliko je koštala i rekonstrukcija internog odjeljenja Opšte bolnice,  koja je uz to dobila i novi veliki parking prostor.

Izgrađeni su brojni prigradski i seoski vodovodi, od kojih kao posebno značajan izdvajamo vodovod Džafića brdo, ali i početak radova na vodovodu Zaton, koji će uz vodovod Kanje - Dobrakovo biti u fokusu opštinskih službi u ovoj godini. U brojne sadržaje rekonstrukcije i izgradnje lokalne infrastrukture i investiciono održavanje opštinskih puteva, uloženo je dva miliona eura. Sa posebnom pažnjom istakao bih početak realizacije, za Bijelo Polje strateških razvojnih projekata koji su planirani decenijama, valorizacije potencijala planine Bjelasice i Đalovića pećine, a kojom su zaokružene pretpostavke za sprovođenje investicija koje će najdirektnije uticati na lokalnu ekonomiju i otvaranje novih radnih mjesta za mlade Bjelopoljce, kazao je prvi čovjke Bijelog Polja.

Od ukupne planirane vrijednosti od 30 mil. eura, dva miliona i sto pedeset hiljada eura, u 2015. godini uloženih u asfaltiranje puteva, projektovanje elektrifikacije i vodosnadbijevanja ski centra Cmiljača, predstavljaju novac koji označava početak turističkog života na bjelopoljskoj strani Bjelasice. Plan je, kako ističe predsjednik Žurić, da se potrebna infrastruktura završi u ovoj godini, a da se u narednoj raspiše tender za prve žičare na principu šestosjeda.

- Pristupačnost ove planinske ljepotice, atraktivnost njenih padina sa strane svih pet opština koje je okružuju, ali i njen ne manji agropotencijal, tako postaju izuzetno značajna razvojna šansa. I za naš grad i za državu Crnu Goru. Istovremeno u ovoj godini, poslije već završenog posla istraživanja i izrade studija, počinje izgradnja puta ka manastiru Podvrh, od kojeg će nad prelijepom bistričkom klisurom sistem vazdušne gondole, najkraćim putem ovaj speleološki dragulj učiniti dostupnim, ne samo našim sugrađanima, već i brojnim turistima, koji će - siguran sam, u sezoni pristizati sa našeg primorja ali i svih drugih meridijana naše planete. Takođe, definisani su izvori finansiranja za: početak realizacije projekta rekonstrukcije gradskog trga vrijednog 10mil eura, za potpunu rekonstrukciju magistralnih pravaca od Slijepča mosta do Dobrakova i od Ribarevina do Poda sa izgradnjom tri kružne raskrsnice, vrijednu devet miliona eura, rekonstrukciju i nadgradnju željezničke stanice sa podzemnim prolazom ka naselju Nedakusi - vrijednu 1.5 mil. eura, projektovanje gradske autobuske stanice koju ćemo zatim graditi po principu privatno javnog partnerstva – ukupne vrijednosti dva miliona eura, za rekonstrukciju regionalnog puta R10 dionice Kovren –Vrulja, koji će povezivanjem sa Žabljakom i Pljevljima u narednoj godini, dati puni smisao 15 miliona eura vrijednom putnom pravcu koji smo već izgradili u proteklim godinama, a planirana je i značajna rekonstrukcija mostova na istom regionalnom putu, ukupne vrijednosti dva miliona eura, najavio je predsjednik Žurić.

Za početak radova na izgradnji podzemnog prolaza prema gradskoj tržnici, ispod najfrekventnije gradske raskrsnice, sa popločavanjem rijeke Lješnice, planirano je 1.2 miliona eura; Planiran je početak izvođenja radova na Đalovića pećini, projektu ukupno vrijednom 7 miliona eura, za nastavak radova na ski centru Cmiljača u ovoj godini izdvojeno je 1.3 mil eura; za završetak zgrade gradskog crvenog krsta 150 000 eura; za radove na lokalnoj infrastrukturi planirano je i u ovoj godini oko 2 mil eura; za investiciono održavanje opštinskih puteva 600.000 eura; za nove elektroenergetske objekte 1. 3 mil eura; za za nove vodovode 300 hiljada eura.

- Dakle, radilo se mnogo i u protekloj godini, i u ovoj će. I to na projektima koji nas ispunjavaju zadovoljstvom zbog karaktera svoje namjene, jer će ih jednako koristiti svi naši sugrađani. Ipak najveći osjećaj zadovoljstva izaziva činjenica da smo poslije dugog niza godina, doživjeli da se u Bijelom Polju, u skoro proglašenim biznis zonama, grade tri nove fabrike! Sigurno najviše zahvaljujući znanju i hrabrosti naših preduzetnika koji upravljaju kompanijama Milkraft, Mesopromet i Pelangić, ali ipak nesporno u nekoj mjeri i zahvaljujući decenijskom značajnom ulaganju Bijelog Polja u infrastrukturu i poboljšanje ukupnog ambijenta života i poslovanja, kazao je predsjednik Žurić.