Spisak građana kojima je Glavni grad poklonio stanove

Komisija za popis i sređivanje registraturske građe, koju je formirao gradonačelnik Slavoljub Stijepović, objavila je konačni spisak imena 524 građanina kojima je glavni grad poklonio stanove.

Objavljeno: 01. 05. 2016 - 00:02

. Raspodjela je obavljena u vrijeme kada je na čelu Podgorice bio dr Miomir Mugoša. Na sajtu glavnog grada nalazi se spisak vlasnika stanova po azbučnom redu sa kvadraturom i lokacijom, ali nema imena članova komisije koja ih je dodijelila. - Komisija za popis radila je u kontinuitetu i periodično upravi grada dostavljala podatke koji su se odnosili na stanove koje su dodjeljivali: Komisije za rješavanje stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika organa uprave; Komisije za rješavanje stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Službe zaštite; Komisije za rješavanje stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Komunalne policije; Komisije za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe i Komisija za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština glavnog grada, gradonačelnik i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za glavni grad – objavljeno je na sajtu PG Biroa. Kako navode, ,,sređeni i popisani podaci (imena, odluke i rješenja) koji se odnose na dodjelu stanova, objavljeni su na veb stranici glavnog grada, čime je poštovan princip transparentnosti rada gradske uprave. Na spisku su - Refadija Abdić, kojoj je dodijeljen stan od 61 kvadratnog metra, Humica i Jakup Abdomerović (27,55 kvadrata) Olga Adžić (43), Snežana Ad- žić (80,69), Ajrudin Adžović (62), Svetlana Ajković (44), Julija Anđelić (43), Igor Andrić (53), Dragan Arčon (40,38), Šefika Asanović (38,4), Mila Ašanin (38,4), , Amdija Ašanin (38,4), Bajram Avdijaj (47,76), Avdulj Avdijaj (56), Jelena Bajčeta (38,4), Melanija Bajčeta (38,4), Branko Baletić (41,09) Vučina Banašević, Maja Bagarić (54,15), Muhamed Bahtijar (47,76), Nejbedin Bahtirović (38,4), Miljan Barović (61), Nevenka Barović (44), Novak Barović (26), Julka i Borislav Batrović (39,4), Vero Begović (77), Željko Belošević (45,3), Vukosava Berilažić (32,66), Nedžmija Beriša (73), Remzija Beriša (38,46), Katarina Bijelić (43), Marjana Bogojević (43), Branko Bogojević (54), Saša Bojanić (57,93), Milanka Borovinić (87,45), Saša Bojanović (41,94), Arsenije Boljević (66) Miodrag Boričić (39,3), Dragan Bošković (56), Milica Božović (38,4), Tatjana Božović (30), Veselin Božović (39,3), Danilo Brajović (68,57), Velizar Brajović (55), Željko Brnović (49,37), Miluša Brnović (47), Petar Brnović (39,3), Zoran Bulatović (43), Željko Bulatović (39,4), Gojko i Kosa Bulatović (23,8), Nada Bulatović (38,4), Edina Bulić (58,5), Nebojša Burzanović (60,46), Igor Burzanović (56,5), Lazar Burković (38.4), Dragana Bušković (36), Đusta Cacević (38,40), Ljiljana Caković (37,35), Jelka Camović (47,76), Almir Cecunjanin (32,88), Biserka Ceković (38,4), Lena Ceković (39,3), Dragana Celić (36), Miodrag Ča- đenović (48), Orle Čarapić (43), Pavle Cavnić (55), Božidarka Čejović-Kljajić i Tomislav Čejović (62), Aleksandar Čelebić (45), Bećir Čirgić (54), Malić Čolović (39,40), Stanka Ćalić (48,04), Jovan Ćirović (35,27), Dušanka Ćupić (80,24), Rajko Ćupić (71,68), Mirko Ćupić (38,4), Persa Dabanović (61), Anka Dabetić (54,68), Ivan Dajković (50,5), Branka Damjanović (39,4), Slobodan Damjanović (42,38), Slobodan Dašić (38,40), Damir Davidović (69,53), Milinko Dedić (41), Drita Deli (47,5), Hasan Dervišević (33), Nikola Dilja (47), Hazbija Dizdarević (27,15), Čedo Dobrović (98,44), Dejan Dobrković (47,76), Sandra Domanović rođena Božović (44), Nebojša Došljak (44), Veselinka Dragović (70,69), Jovanka Dragojević (47,76), Tanja Dragutinović (stan 43,51, podrum 3,32, garaža 14,89), Slobodan Dragutinović (52), Dubravka Drakić (88), Tanja Drakulović (45), Jovan i Kristina Drecun, za maloljetnog Milana (38,85), Mustafa Drešević (57,34), Olivera Drobac (39,3), Zvonko Drobnjak (60), Branka Drobnjak (43), Đurđa Dujović (43), Krsto Durković (47), Đorđije Durković (69), Rajko Durutović (49), Vaselj Dušaj (46,62), Zlatko Duvnjak (36), Mustafa Džaferadžović (30), Milenka Đačić (39,3), Irfeta Đečević (30), Željka Đerković (47,76), Đoka Đoljaj (39,4), Antonije Đoljaj (27), Vesna Đuranović (45,78), Zdravko Đuranović (54,70), Markiša Đurović (45,78), Duško Đuričković (45,78), Nataša Đukić (47,54), Tatjana Đukić (39,4), Darinka Đukić (25), Biljana Đukanović (38,4), Vajto Eminović (39,4), Zoran Erceg (77), Rifat Fejzić (79), Zorica Filipović (39,27), Mileva Filipović (60), Senad Gačević (52,96), Marko Gajović (41), Miomir Garić (21), Branko Gazivoda (49,3), Dijana Gegović (47,72), Nataša Gligorović (103,27), Snežana Gogić-Vlahović (50,5), Ljulja Gojčaj (27), Anđela i Zlatko Grabež (43,29), Irena Građević (44), Valter Građević (38,4), Zorica Harović (39,3), Demo Hot (24,41), Elfija Huremović (38,4), Rina Ivančević (57,72), Tatjana Ivanović (54), Svetlana Ivanović Mili- ćević (46,1), Dragutin i Ratka Ivanović (38,21), Branka Ivanović (50), Vera i Nina Ivanović (47), Branko Ivanović (43), Zoran Ivović (70,11), Vesna Janić (44), Goran Janković (66), Mihailo Jokanović (stan 43,51, podrum 4,05, garaža 14,89), Tanja Jokić (49,37), Ljiljana Jovanović (44), Đorđina Jovanović (29), Slobodan Jovanović (86), Vidoje Jovanović (73), Biljana Jovićević (50,5), Golub Jovićević (57,53), Milorad Jovović (27), Vladan Juretić (43), Lazarela Kalezić (45), Ljubinko Kaluđerović (71), Ljiljana Kaluđerović (38,4), Zlatko Kandić (27), Darko Kadić (75,84), Slavka Karadžić (97,21), Nada Kavaja- Marković (49), Živko Kecojević (88,9), Danka Keković (35,27), Faruk Kerović (71,47), Irena Kićović (30), Dragoljub Kilibarda (38,46), Slavko Kilibarda (72,06), Mirjana Kilibarda (36), Milena Kljajić (38,4), Violeta Klikovac (66), Milisav Klikovac (47), Novak Klisić (75,16), Slaven Knezović (45), Dragica Knežević- Ćetković (64), Ljilja Knežević (39,4), Sofija Knežević (47), Hamdo Kočan (82,65), Sandra i Igor Kolaković (57,34), Zoran Kostić (74,87), Jasmina Koljenović (38,4), Hamdija Koljenović (47), Stana Kovačević (45), Belka Kova- čević (36), Sanja Kovačević (59), Munirka Kožar (47,54), Valentina Krivokapić (36), Fatima Krnić (46,03), Zorica Krsmanović (59), Dragoje Krstajić (97,21), Uka Krutaj (47,76), Đerona Ku- ćišta (48,04), Dejan Labović (43), Nada Lakić (51), Risto Lakić (44), Jelena Lakić-Milić (27), Branislav Laković (38,4), Nevenka Lalević (39.4), Dušanka Lalević (24), Branka Lazarević (57,53), Svetozar Lazović (61), Miodrag Lazović (101), Mirjana Lekić (47), Ćazim Lekić (32), Raduša Leković (47), Milena Lon- čar (57,53), Vjera Lopičić (45,99), Žarko Lučić (71,56), Hasib Lukač, glavnom gradu ustupio stan od 60 kvadratnih metara, dobio je veći, od 97,42 kvadrata, Mirsad Lukić (57,53), Vasiljka Lukovac (38,4), Miluša Ljiljanić (38,4), Frano Ljuljđuraj (85), Vido Majić (46), Borislav Majić (39,3), Filip Makrid (72, 75), Šefket Malezić (47,76), Mišela Manojlović (65,11), Dalibor Maraš (41,94), Zoran Maraš (56,09), Evica Maraš (36,22), Borivoje Marić (47,52), Arvanit Marković (54), Oliver Marković (55), Arsenije Marković (39,3), Branislav Marković (40), Branko i Branka Marković (95,90), Boško Marković (43), Milivoje Markuš (43), Sanja Marović (43,85), Miljana i Nikica Marović (27,15 - vraćen stan), Zvonko Marović (38,4), Stanislava Martinović (97), Niko Martinović (66), Dragica Martinović (39,3), Vesna Martinović (43), Veselin Matović (41), Radmilo Mašković (147,68), Tatjana Merulić (38,4), Srđan Mićković (85,67), Ivan Mijović (30), Snežana Mijušković (42), Milica Mijušković (52,18), Stevanija Mijušković (27), Vjera Milatović (56), Ranko Miranović (80), Lela Miranović (38,4), Ljubiša Mišković (51, 72), Andrijana Milačić (47, 76), Dijana Milačić (36, 38), Vera Milačić (38,4), Jovanka Milačić (36), Vojislava Milanović (29), Miroljub Milenković (44), Branko Milić (82,65), Žarko Milić (47,5), Zarija Milić (70, 69), Milivoje Milić (197), Miodrag Milić (37, 15), Ana Milić (32), Nikola Milošević (67), Aleksandar Milošević (47), Zorica Milošević (30), Maksim Milošević (47, 76), Danijela Mirotić (54), Goran Miranović (51,72), Rosa Mišković (39,3), Filip Moštrokol (97, 89), Tomislav Mrdak (51, 35), Blažo Mrkić (39,3), Miomir M. Mugoša (76, 57), Radmila Mugoša (36), Elvira Muhović (41,23), Snežana Muhović (47,72), Zeko Mulić (39,4), Heda Mulić (19, 7), Sadeta Murić (42,77), Mladen i Slavka Nelević (55,74), Katarina Nikač (24, 25), Ranko Nikić (61), Vesna Nikolić (38,4), Mirko Nilević (47), Milivoje Nišević (49,37), Sonja Novaković (68,98), Srđan Ojdanić (44), Fahrudin Orahovac (47,72), Dragan Otović (42), Opštinska vatrogasna jedinica (75,16), Miodrag Pajović (43), Danka Pajović (47, 54), Miodrag Pajović (69), Ilija Papić (43), Periša Perić (59,84), Stanka Perić (39,3), Snežana Pavićević (42,38), Sanja Pavićević (32), Ranko Pavićević (39,3), Radisav Pavićević (39, 3), Miodrag Pavićević (57), Marinko Pavićević (36), Mihail Milo Pavlović (54,94), Veljko Petričević (58), Veselin Pavlović (86), Mileva Pejović (47,76), Danko Pejović (38,4), Radmila Pejković (48, 4), Goran Pejaković (57, 53), Savo Pelević (39, 3), Dijana Peličić (47, 54), Rosa Pekić (47), Đerđ Prenko- čaj (47), Vesna Perišić (47, 72), Goran Perišić (57), Tijana Perović (69), Mara Petrović (49,37), Radoje Pešić (48, 4), Stanka Pižurica (33), Radomir Pješčić (87), Miodrag Pejović (42,37), Havaja Pepeljak (70), Zdenka Perović (59), Predrag Peruničić (39, 3), Petar Porobić (73), Božidarka Popović (30), Milojka Popović (30), Branka Popović (66), Milijana Popović (47), Mensura Popović (98,44), Milivoje Popović (38, 4), Olivera Popović (35, 27), Roko Prenkočević (54), Danica i Goran Popović (47), Anka i Miodrag Popović (85,54), Persa Popović (35,27), Veselin Portić (36), Rajko Racković (43,85), Vladimir Racković (79, 58), Anka Radenović (38,4), Slobodan Radetić (76), Risto Radmilović (62,18), Branislav Radonjić (38,4), Dragan N. Radonjić (65,22), Dušan Radonjić (87,03), Goran Radonjić (44,08), Ismeta Radončić (38,4), Božidar Radonjić za Snežanu Radonjić Tepić (23, 89), Aleksandar Radinović (94), Dejana Radović (50,08), Milanka Radović (27), Jelena Radulović (37,52), Milodarka Radulović (48,04), Momčilo Radulović (56), Dimitrije Bato Radulović (47,26), Predrag Radošević (42,11), Du- šan Raičević (38,4), Milivoje Raičević (44), Miodrag Raičević (47), Mirko Raičević (29,70), Anka Raičković (38,07), Stevo Rubežić (56,50), Suada Ramaj (47), Remza Rastoder (38,4), Zagorka Vujović Rajković i Slavka Rajković (53,69), Nataša Rakočević (66), Vuk Rakočević (21), Stana Rajković (36), Radenko Radenović (66), Emir Ramović (57), Stanka Raković (66), Vesna Rakočević (39,3), Dragoljub Raspopović (91,82), Mirko Raspopović (38,4), Dara Raković (39,4), Anka Rašović (38,4), Mladen Rašović (54), Dragomir Rašović (38), Darinka i Vidosava Rašović (38,4), Milan Ražnatović (53,48), Milan Radović (45,22), Milena Radovanović (39,4), Branislav Radusinović (85), Velimir Radunović (38,4), Branka Radusinović (50), Ksenija Radović (38,4), Đorđina Rešetar (39,4), Kosara Rešetar (39), Zoran Raičević (67,11), Irena Rogošić (35), Hakija Šatmanović (39,4), Akija Saitaj (39,3), Veselin Saveljić (36), Milica Savović (43), Ratko Sekulić (44), Radenko Sekulić (47), Ilija Sekulović (36), Milan Sekulović (61,10), Milica Sekulović (54,28), Esma Sijarić (47,54), Vukosava i Ilija Simović (39), Darko Simonović (48,31), Perije Skoko (19,7), Vasko Srdanović (49,57), Nada Stanišić (88,50), Sanja Stanković (53,48), Siniša Stanković (89,74), Momir Stanojević (30), Zorka Stanojević (39,3), Violeta Stanojević (39,3), Slobodanka Stevanović (48,53), Slobodan Stijepović (107, 11), Petar Stojović (61), Ivan Strugar (58), Jovan Strugar (43), Đorđije Strugar (39,4), Snežana Spaić (75,16), Mirsad Serhatlić (54,39), Sonja Stanković (87), Marina Stamatović (27), Mirsada Sojtarić (47,54), Esad Šabotić (50,50), Darinka Šaković (47), Ana Šćekić (46), Dragana Šćekić (47,72), Ljiljana Šćepanović (41, 71), Tanja Šćepanović (45,16), Branislav Šikmanović (30), Branka Škerović (33), Momir Škopelja (38,85), Vladimir Šoć (39,4), Branko Šofranac (50,50), Miodrag Šofranac (38,4), Momirka Šoškić (29), Bosiljka Šuković (27), Vlatko Šuković (27), Dejan Šuškavčević (59), Nehudin Taljanović (42, 38), Jovica Tatar (61, 84), Olga Tomanović (53,75), Dragiša Tomašević (47,04), Veselin Toma- šević (40, 04), Vladimir Tomović (65,63), Dragan Tomović (31), Zdenka Tošković (47,76), Uroš Tošković (66), Rumica i Borislav Turović (38,42), Dževdet Tuzović (44), Olga Tuzović (57,53), Jelisavka Utvić (38,44), Rada Vasović (47,45), Zorica Velimirović (50,54), Tomislav Vešović (41, 70), Zora Vešović (39,4), Dragica Vidić (37), Anika Vilotijević (47, 45), Mijajlo Vlahović (36,50), Zalih Vocaj (47,15), Radovan Vojinović (43), Zorka Vojinović (38,4), Radosav Vojvodić (47), Laura Vučeljić (47,76), Vlatko Vučinić (80), Finta Vučeković (66), Ratko Vučeković (43), Božo Vučeković (81), Igor Vujačić (30), Dragutin Vujadinović (47), Darko Vujošević (51), Nataša Vujošević (47,76), Miodrag Vujović (66), Vidra Vujošević (38,85), Miloš Vujošević (65), Slobodanka Vujošević (48), Rada i Vidak Vujošević (38,4), Živko Vujošević (51), Momčilo Vuletić (43,51), Ranko Vuletić (39,4), Radoslav Vukilić (69,65), Zoran Vukadinović (54), Vinka Vukadinović (69,85), Borka Vukčević (38,4), Dragoljub Vukčević (39,4), Đor- đije Vukčević (73), Žarko Vukčević (51), Gina Vukčević (47,54), Ana Vuk- čević (48,04), Zorica Vukčević (43), Olga Vukčević (103,27), Veselinka Vuk- čević (35,27), Nikola Vukčević (27,92), Mihailo Vukmirović (70), Tinka Vukotić (68), Radmila Vuković (47,72), Danka Vuković (47,76), Željko Vuković (87), Nada Vuković (38,4), Zagorka Vuković (54,68), Ljiljana Vuković (50,06), Tamara Vuković (55), Anka Vulanović (38,4), Snežana i Predrag Zekić (45,40), Rosanda Zeković (39,4), Dobrilo Zindović (38, 42), Olga Žarković (91,82), Dalibor Živković (47,49) i Zorica Živković (47). (Pobjeda)