Manastir Savina - Herceg Novi

Manastirska 21, Herceg Novi / Kontakt: +382 (0)31 345 300

Objavljeno: 12. 09. 2016 - 16:28

Radno vrijeme: Od 6 do 20 časova

U neposrednoj blizini Herceg Novog nalazi se manastir Savina, jedan od najznačajnijih spomenika u Boki Kotorskoj. Manastirski kompleks čine dvije crkve, posvećene Uspenju Bogorodice, manastirski konaci sa riznicom, i izdvojena crkva posvećena sv. Savi. Najstarija je mala crkva Uspenja Bogorodice, nastala, po predanju, 1030. godine. Na osnovu stilskih karakteristika pretpostavlja se da je sagrađena sredinom XV vijeka, u vrijeme vladavine Hercega Stefana. On je, po svemu sudeći, bio njen ktitor. To je jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom i malim zvonikom nad zapadnim pročeljem. U unutrašnjosti crkve otkriveno je nekoliko slojeva freskoslikarstva. Najstariji je onaj u apsidalnom dijelu sa scenama Velikih praznika i Hristovih stradanja. Ove freske je sredinom XV vijeka uradio kotorski slikar Lovro Dobričević. Drugi sloj živopisa je nastao mnogo kasnije. Crkva sv. Save, slična maloj savinskoj crkvi, ima isti raspored, na osnovu čega se pretpostavlja da je i ona nastala u XV vijeku.

Velika manastirska crkva građena je od 1777. do 1799. godine. Izgradio je korčulanski majstor Nikola Foretić. To je prostrana jednobrodna građevina podijeljena na tri traveja. Posebno raskošno je izveden zvonik, oslonjen uz zapadnu fasadu. U arhitektonskom pogledu crkva predstavlja spoj različitih stilova, od vizantijskih preko romano-gotičkih do baroknih. Ikonostas je izradio bjelopoljski ikonopisac pop Simeon Lazović i njegov sin Aleksije.

Posebnu istorijsko-umjetničku vrijednost ima manastirska riznica. U bogatom fondu posebno mjesto imaju rukopisi i zbirke starih povelja, među kojima je najstarija Hrisovulja cara Uroša iz XIV vijeka, zatim Šestodnevnik Nikona Jerusalimca, nastao 1440. godine, Krmčija – zakonik savinski iz XVI vijeka, itd. Riznica čuva kolekciju ikona, obrednih predmeta, zanatskih radova od srebra sa pozlatom. Ovdje su pohranjeni i predmeti iz manastira Tvrdoša, koje su krajem XV vijeka donijeli prebjegli monasi. U zgradi manastirskog konaka otvoren je crkveni muzej, gdje je prezentiran dio značajne savinske riznice.