Moderna galerija - Budva

Cara Dušana 19, Stari grad, Budva / Kontakt: +382 (0)33 453 308, [email protected]

Objavljeno: 12. 09. 2016 - 16:22

Radno vrijeme: Zimi - radnim danima od 8 do 14 časova i od 16 do 19 časova, subotom od 16 do 19 časova. Ljeti - od 8 do 14 časova i od 16 do 24 časa

Moderna galerija u Budvi osnovana je 1972. godine. U galeriji su izlagali najveći umjetnici sa područja nekadašnje Jugoslavije: Petar Lubarda, Milo Milunović, Risto Stijović, Vlaho

Bukovac, Sava Šumanović, Edo Murtić, Ljuba Popović i dr. Internacionalni likovni susreti ustanovljeni su 1974. godine i na njima su izlagali značajni umjetnici iz inostranstva.

Galerija posjeduje zbirke: Savremeni ekspresionisti, koja sadrži nekoliko desetina radova istaknutih slikara iz Engleske, Francuske, Španije i Holandije; Naivno slikarstvo i skulptura; Zbirka zavičajnih stvaralaca i Zbirka poklona galeriji.