Manastir Piva

Plužine / Kontakt: +382 (0) 40 271 916

Objavljeno: 12. 09. 2016 - 16:16

Radno vrijeme: Stalno otvoren

Manastir Piva smješten je na oko devet kilometara od Plužina, pored puta prema Nikšiću. Prvobitna lokacija manastira je bila na izvorištu rijeke Pive, odakle je dislociran zbog izgradnje akumulacionog jezera za hidrocentralu. Radovi na premještanju objekta i vraćanje na zidove oko 1200 m2 fresaka trajali su od 1970. do 1982. godine.

Manastirska crkva, posvećena Uspenju Bogorodice, podignuta je između 1573. i 1586. godine, pod pokroviteljstvom hercegovačkog mitropolita Savatija. To je trobrodna građevina sa uzdignutim srednjim brodom, bez kupole, sa prostranom apsidom i raščlanjenim oltarnim prostorom na proskomidiju i đakonikon.

Crkva je živopisana u dva navrata. Naos i dio priprate islikan je 1605/6. godine, a 1626. završava se ukrašavanje priprate. U naosu su prikazani ciklusi Velikih praznika, Hristovih stradanja i Hristovih čuda. Pored ovih cjelina naslikani su događaji iz života Jovana Preteče i drugih svetitelja. Freske naosa su djelo grčkih i domaćih majstora. Fresko dekoraciju priprate radili su pop Strahinja iz Budimlja i majstor kir Kozma. Enterijer crkve krasi duborezni i pozlaćeni ikonostas, rad Longina i kir Kozme, završen 1638. godine, Ikonostas Manastira Pive spada među najreprezentativnije ikonostase s kraja XVI i početka XVII vijeka u čitavom postvizantijskom svijetu.

U manastirskom konaku smještena je jedna od najbogatijih riznica u Crnoj Gori. Ona sadrži dragocjene kolekcije starih rukopisnih i štampanih knjiga, ikona, predmeta umjetničkih zanata, crkveno-obrednih predmeta u srebru i drugim metalima, drvenih krstova minuciozno izrezbarenih i okovanih, crkvenog veza, brojnih zavjetnih darova i predmeta koji su pripadali poznatom pivskom junaku Baju Pivljaninu.

Intarzirane »krasne« dveri i igumanski sto iz 1601. godine pokazuju visok nivo umjetničke izrade. Ikonostas Manastira Pive spada među najreprezentativnije ikonostase s kraja XVI i početka XVII vijeka u čitavom postvizantijskom svijetu.

U manastirskom konaku smještena je jedna od najbogatijih riznica u Crnoj Gori. Ona sadrži dragocjene kolekcije starih rukopisnih i štampanih knjiga, ikona, predmeta umjetničkih zanata, crkveno-obrednih predmeta u srebru i drugim metalima, drvenih krstova minuciozno izrezbarenih i okovanih, crkvenog veza, brojnih zavjetnih darova i predmeta koji su pripadali poznatom pivskom junaku Baju Pivljaninu.