Zavičajni muzej

Trg 13. jula bb, Pljevlja / Kontakt: : +382 (0)52 322 002, [email protected], [email protected]

Objavljeno: 12. 09. 2016 - 16:15

Radno vrijeme: Od 11 do 14 časova i od 18 do 20 časova

Zavičajni muzej u Pljevljima otvoren je 1953. godine. Muzejski prostor sačinjava nekoliko prostorija Doma kulture u Pljevljima. Bogatstvo i raznovrsnost fondova iziskuje namjenski objekat, koji bi zadovoljavao osnovne principe savremene muzeologije.

U Zavičajnom muzeju čuva se, sakuplja, obrađuje i prezentuje muzejski materijal sa područja pljevaljskog kraja. Fond je razvrstan u nekoliko zbirki: arheološku, etnografsku, istorijsku, numizmatičku i umjetničku.

Vrijedni predmeti iz arheološke zbirke svjedoče o značajnim arheološkim lokalitetima ovog kraja. Naročito su zanimljivi predmeti nađeni na lokalitetu Medena stijena (okapine u kanjonu rijeke Ćehotine). Materijal sa ovog lokaliteta pripada kulturama mlađeg paleolita, mezolita, bakarnog i bronzanog doba. Kamene alatke iz najstarijih slojeva Medene stijene pokazuju određene sličnosti sa sileksnom industrijom pećine Frankti u Argolidi u Grčkoj.

Predmeti iz Medene stijene i iz još nekoliko prirodnih zaklona u dolini rijeke Ćehotine, dokazuju da je ovo područje Crne Gore, u epohi kasnog pleistocena, bilo intenzivno nastanjeno.

Ovdje se nalaze i ostaci antičkog grada, u nauci poznatog pod nazivom Municipijum S… Na osnovu izloženih epigrafskih spomenika, može se pretpostaviti da je grad postojao 150. godine prije nove ere.

Spomenici sa ovog lokaliteta posebno su zanimljivi i značajni za sagledavanje razvoja rimske umjetnosti, koja je ovdje prožeta lokalnom, ilirsko-keltskom tradicijom.

Etnografsko odjeljenje posjeduje više od 1000 predmeta materijalne i duhovne kulture lokalnog stanovništva.

Vrijedne stare nošnje, vezovi, nakit, oružje i predmeti, sa izraženom umjetničkom invencijom, vezani su za bogatu zanatsku djelatnost.

U istorijskom odjeljenju smještena je građa vezana za balkanske ratove, Prvi i Drugi svjetski rat.