SEKULIĆ: Saradnja sa poslovnim sektorom od izuzetnog značaja

Ministarstvo ekonomije smatra da je komunikacija sa predstavnicima poslovnog sektora i izvršne vlasti, s posebnim osvrtom na uklanjanje biznis barijera kroz donošenje zakonske regulative i saradnju sa lokalnom samoupravom, od izuzetnog značaja kako za Vladu Crne Gore, tako i za privredu, naglasila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić na sastanku sa predstavnicima Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM) koje je predvodio predsjednik Budimir Raičković.

Objavljeno: 02. 02. 2017 - 12:13

Ministarka Sekulić je istakla da će se u tekućoj godini raditi na donošenju Zakona o privrednim društvima, pozivajući predstavnike Asocijacije da daju svoje primjedbe i komentare na pomenuti tekst dok je u formi izrade. Ministarka je podsjetila na projekte koje realizuje Ministarstvo ekonomije, a koji se odnose na olakšice usmjerene na razvoj privrede,   povećanje  investicija i smanjenje nezaposlenosti.

Sekulićeva je naglasila važnost promocije tih projekata kroz obilaske opština u Crnoj Gori, kao i kroz direktnu komunikaciju sa privrednicima.

Predsjednik   Asocijacije   je   istakao   da   je   veoma   korisna   mogućnost   da   AMM   ima   uticaj   u kreiranju Zakona i ostalih pravnih akata koji bi se odnosili na sektor privrede.
„Učešće poslovnih asocijacija  u  formiranju  ekonomske politike je veoma važno, posebno kroz jačanje saradnje  sa izvršnom vlašću na partnerskim osnovama“, naglasio je Raičković, predlažući da se formiraju „lokalni poslovni klubovi“ u čije bi formiranje i rad bile uključene zainteresovane poslovne asocijacije, lokalni privrednici, a punu podršku dale lokalne samouprave i Ministarstvo ekonomije.

Postignut je visok  stepen saglasnosti oko potrebe  promovisanja podrške države kompanijama i projektima usmjerenim ka proizvodnji i izvozu i na taj način ublažavanja i smanjenja trenda rasta uvoz nezavisnosti Crne Gore, kao i visokog trgovinskog deficita.

Predstavnici Asocijacije menadžera su iznijeli stav da država treba još snažnije da posveti pažnju razvoju ljudskih resursa u privredi i vanprivredi, kao temelja sveukupnog društveno-ekonomskog razvoja Crne Gore.

-Ministarstvo ekonomije će dati podršku projektu „Izbor najuspješnijih menadžera i preduzetnika godine“ koju organizuje AMM, a oko kojeg su se okupile najznačajnije poslovne asocijacije Crne Gore,jer predstavlja veoma značajan događaj u kontekstu podrške razvoju menadžmenta i ukupnog poslovnog ambijenta- saopšteno je Portalu Analitika sa sastanka.