EU nakon 60 godina: Mir, prosperitet, zajedništvo

Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori je povodom obilježavanja 60 godina Rimskih ugovora saopštenje dostavila Portalu Analitika. Njihovo saopštenje prenosimo integralno:

Objavljeno: 26. 03. 2017 - 16:43

 “Nakon usvajanja Rimskih ugovora 25. marta 1957. godine postavljeni su temelji za jedinstveno ekonomsko i političko partnerstvo koje danas znamo kao Evropsku uniju: zajednicu mira i prosperiteta koja promoviše zajedništvo na kontinentu i saradnju na globalnom nivou. Rimskim ugovorima uspostavljeno je zajedničko tržište gdje ljudi, dobra, usluge i kapital mogu slobodno da se kreću i uspostavljene su osnove za prosperitet i stabilnost evropskih građana.

Proteklih šest decenija od uspostavljanja Evropske ekonomske zajednice i Evropske zajednice za atomsku energiju, koje su uslijedile nakon Evropske zajednice za ugalj i čelik iz 1951. godine, predstavljaju period mira, prosperiteta i bezbjednosti u kojima je Evropska unija porasla od šest izvornih  članica (Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Luksemburg, Holandija) do današnjih 28 članica. EU ostaje privlačna zajednica i danas, kada više zemalja, uključujući Crnu Goru, učestvuju u procesu proširenja.

Uz brojne aktivnosti, koje obuhvataju zajedničku bezbjednosnu i odbrambenu politiku, međunarodnu saradnju i razvoj, trgovinu, civilnu zaštitu i pružanje humanitarne pomoći, klimatske promjene, jedna od najvažnijih politika Unije jeste upravo politika proširenja. Cilj ove politike je priprema budućih članica za članstvo u EU, sa posebnim naglaskom na vladavinu prava, temeljna prava, ekonomski razvoj i konkurentnost, kao i funkcionisanje demokratskih institucija i reforma javne uprave. Proces proširenja je vitalan za stabilnost, kao i za razvoj i napredak zemalja koje su u procesu proširenja. Za period od 2014. do 2020. godine, EU podržava njihovu transformaciju i modernizaciju sredstvima u iznosu od 11.7 milijardi eura.

Značaj Evropske unije u svijetu u proteklih 60 godina je veliki. Kao najveće zajedničko tržište na svijetu sa transparentnim pravilima za 500 miliona korisnika koji traže kvalitetne proizvode i usluge, EU omogućuje sigurnost investicija, otvorenost i uslove za razvoj. EU doprinosi globalnom miru sa preko 30 civilnih i vojnih misija i operacija na tri kontinenta, pruža razvojnu i drugu pomoć u oko 150 zemalja, najznačajniji je trgovinski partner zemljama u razvoju, u velikoj mjeri je doprinijela ljudskom razvoju širom svijeta i vodeća je u zaštiti životne sredine u svijetu.

Imajući u vidu brojne izazove sa kojima se svijet susreće, nijedna zemlja se ne može samostalno izboriti i međunarodna saradnja je potrebnija nego ikad. Nakon 60 godina kao uspješan projekat mira, bezbjednosti i zajedništva, Evropska unija je važan primjer i nezamljenljivi igrač u globalnoj saradnji za ostvarivanje mirnijeg i properitetnijeg svijeta”, saopštavaju.

Ovaj članak je napisan u okviru projekta "Rastimo zajedno 3 - Informacije o EU putem web portala" koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Članak ne predstavlja nužno službeni stav Evropske unije.