Nepokretna baština Crne Gore - Žabljak

Na teritoriji Opštine Žabljak, status kulturno dobro, ima 13 nepokretnih kulturnih dobra, i to:

Objavljeno: 17. 04. 2017 - 11:44

Crkva Sv. Preobraženja; Nekropola stećaka Bare Žugića i Riblje jezero; Kuća Toma Žugića sa spomen-pločom – mjesto gdje je održana VIII pokrajinska konferencija avgusta 1940 u prisustvu druga Tita; Žugića Bare, Novakovići; Osnovna škola u kojoj je formiran I Pivski bataljon 1941, i gdje je boravio Moša Pijade poslije izlaska sa robije; Mala Crna Gora; Spomen-bista Vuka Kneževića; Spomenik vojvodi Tripku Džakoviću lijeva obala Tare, kod mosta na Đurđevića Tari; Spomen-ploča borcima Pitomine i Bosače, poginulim u NOR-u; na potoku koji se uliva u Crno jezero; Spomen-ploča Lazaru Jaukoviću, most na Tari; Spomen-ploča u mjestu gdje je 1. 12. 1941 izvršeno formiranje Jezersko-Šaranskog bataljona, na Osnovnoj Školi, Njegovuđa; Spomen-ploča u mjestu gdje je održana VIII pokrajinska konferencija avgusta 1940, kojoj je prisustvovao i drug Tito, Žugića Bare, Novakovića;  Spomen-ploča Jakovu Ostojiću, Bosača; Spomen-ploča na Titovoj pećini, u kojoj je u maju 1943 boravio vrhovni štab sa drugom Titom, kod Crnog jezera.

Grad Žabljak nalazi se na sjeverozapadu Crne Gore, u srcu Durmitorskog područja, na visini od 1450 metara nadmorske visine i predstavlja najvisočije urbano naselje na Balkanu. Smješteno je u podnožju Durmitora i okruženo sa 23 planinska vrha od preko 2200 metara, sa 18 planinskih jezera i kanjonom rijeke Tare, najdubljim u Evropi. Danas u Žabljaku i okolini živi preko 4500 stanovnika

Prvi slovenski naziv ovoga mjesta bio je “Varezina voda”, vjerovarno zbog jakog izvora pitke vode, oko koga se i formiralo naselje. Kasnije, dobija naziv “Hanovi” ili izvorno “Anovi”, gdje su odmarali trgovački karavani.

34zabljak-preobrazenje

Crkva sv. Preobraženja Žabljak

Današnji naziv Žabljak dobija zvanično 1870. god., kada je u istom danu započeta izgradnja crkve, škole i kapetanskog doma. U ratnim danima i pustošenjima stare građevine su nestale. Ostala je samo Crkva Sv. Preobraženja, podignuta u čast pobjede nad Turcima, 1862. godine. 

tripko

Spomenik vojvodi Tripku Džakoviću; lijeva obala Tare, kod mosta na Đurđevića Tari

Spomenik se nalazi na lijevoj obali Tare, nad vodopadom Ljutica, 300 metara od mosta na Đurđevića Tari. Podignut je 1962. godine u znak sjećanja na pogibiju vojvode Tripka Džakovića na Tari 1875. godine.

 

Stečci- Bare Žugića u Novakovićima Žabljak

 

Stečci- Grčko groblje u Novakovićima Žabljak