Nepokretna baština Crne Gore - ROŽAJE

Ganića kula jedino je nepokretno kulturno dobro Rožaja, koje je tretirano kroz Projekat revalorizacije. Osim njega, kao zakonom jednog zaštićenog kulturnog dobra, na teritoriji Rožaja nalaze se brojna potencijalna kulturna dobra među kojima su naročito značajni arheološki lokaliteti.

Objavljeno: 25. 04. 2017 - 10:43

Ganića kula

2ganica

Kula Ganića od 1987. godine ima status kulturnog dobra, a sagrađena je 1797. godine i kao najstarija kuća u Rožajama, predstavlja karakterističan primjer objekata iz turskog perioda. Kula je izgrađena na sjeveroistoku Rožaja, u podnožju Ganića krša, sa lijeve strane rijeke Ibra. Građena je od kamena i drveta, a sadrži podrum, prizemlje i sprat. Zidovi su rađeni od pritesanog i neobrađenog kamena, a kao vezivno sredstvo  služila je glina. Danas, do Kule i naselja formiranog oko nje, dolazi se asfaltnim putem iz centra Rožaja. Zbog lošeg stanja objekta sprovedena su konzervatorska istraživanja i urađen konzervatorski projekat, na osnovu kojeg će se sprovesti konzervatorske mjere.

 

Kučanska džamija

3kucanska-dzamija

Kučanska džamija u Rožajama, sa drvenom galerijom, krovom i minaretom, sagrađena 1830. godine.