Nepokretna baština Crne Gore - BERANE

Berane je gradsko naselje u istoimenoj opštini u Crnoj Gori. U srednjem vijeku područje Berana je bilo poznato kao Budimlja. U Beranama se nalazi Manastir Đurđevi stupovi . Kao gradsko naselje, formirano je u drugoj polovini devetnaestog vijeka ili tačnije 1862. godine po zapovijedi turskog vojskovođe Husein-paše. Berane je oslobođeno od turske vlasti 1912. godine u Prvom balkanskom ratu. Od jula 1949. do marta 1992. godine grad je nosio ime Ivangrad, po narodnom heroju Ivanu Milutinoviću. Od 1992. grad je preimenovan kao Berane.

Objavljeno: 08. 05. 2017 - 10:43

2

Manastir Đurđevi Stupovi

Manastir Đurđevi stupovi u Beranama je zadužbina Stefana Prvoslava (1174-1244), sina velikog župana Tihomira. Njegov grob se nalazi unutar manastira. Gradnja manastira je završena 1213. godine.

 Istaknute ličnosti ovog manastira su bili iguman Nićifor i iguman Mojsije Zečević koji je predstavljao duhovnog vođu Vasojevića u borbi protiv Turaka. U ovom manastiru sačuvani su djelovi starog živopisa.

Manastir je avgusta 2013. godine obeležio 800 godina postojanja.

3

Manastir Šudikova, Budimlje

Manastir Šudikova se nalazi na desnoj obali Lima, na početku Tifranske klisure kod Berana. Manastir je posvećen Vavedenju Presvete Bogorodice.

Manastir se prvi put pominje u 16. vijeku, ali se ne zna kada je tačno manastir osnovan. Stari zapisi pominju igumane Vasilija, Grigorija i Teodora. U manastiru Šudikova nastalo je nekoliko pisanih spomenika.Svetootački zbornik je jedan od najstarijih i danas se nalazi se u manastiru Svete Trojice u Pljevljima. mitropolit budimljanski Gerasim napisao je 1573. godine poznati Minej koji se danas čuva u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Jeromonah Danilo napisao je 1592. godine. Psaltir koji se danas nalazi u Beču. Đakon Mihailo je 1600. godine pisao Molebnik koji se nalazi i čuva u biblioteci grofa Uvarova u Moskvi.

Šudikova je imala fresko-ikonopisačku školu, čiji izdanak je jedan od naših najpoznatijih slikara sa kraja 16. i početka 17. vijeka, zograf Strahinja Budimnjanin. Turci su spalili manastir 1738. god.

Prva arheološka istraživanja počinju 1923. godine, a Polimski muzej u Beranama je započeo detaljnija sondažna ispitivanja, oktobra 2002. godine.

4

Rimski castrum, Dolac

Na lokalitetu Dolac nalaze se ostaci rimskog vojnog logora – castruma. U iskopavanjima 1953. godine otkriveni su i ostaci naselja. Vojni logor je veličine 32x10 metara, sa pet prostorija.

Ispred logora se nalazilo vježbalište dugo 44m a široko 32m.

Lokalitet je samo djelimično istražen.