PERAST

Kad se govori o Perastu može se slobodno reći da je komletno naselje sa ostrvima ispred njega na kome se nalaze crkve Gospe od Škrpjela i sv. Đorđa kulturna baština.

Objavljeno: 04. 05. 2017 - 10:53

2

 Nepokretna  materijalna dobra u gradu Perastu

Crkva sv. Nikole koja se nalazi na glavnom trgu u Perastu. Ova crkva prvi put se pominje sredinom XVI vijeka. Sadašnji izgled crkva dobija početkom XVII vijeka. 1740. godine početa je izgradnja nove crkve pored stare ali su radovi usljed ratova prekinuti. Krajem XVII vijeka pored crkve je podignut 55m visok zvonik. Ostalo je zapisano da je njegova gradnja koštala 50 000 dukata. Crkva sadrži veliki broj umjetničkih djela, a posebno slika Tripa Kokolje. Posjeduje i orgulje.

Pomorska škola Martinović, Perast, nastala u XVI vijeku.

Kapelu Gospe od Rozarija Andrija Zmajević je podigao 1678. godine. Posebna karakteristika ove Kapele je vitki zvonik koji se smatra jednim od najljepših na jadranskoj obali.

Rodna kuća Tripa Kokolje, Perast, nastala u XVII vijeku 

Crkva sv. Ane nalazi se izvan tvrđave Perast. Nije pouzdano utvrđeno kad je sagrađena. Osim ovih postoje još crkva sv. Marka, crkva sv. Antuna i pravoslavna crkva – Hram rođenja Presvete Bogorodice - sagrađen 1757. godine, a obnovljen 1864. godine.

3

Crkva i ostrvo Gospe od Škrpjela

Crkva Gospe od Škrpjela u početku je bila posvećena Uznesenju Bogorodice i bila je sagrađena u XV vijeku. Crkva sa sadašnjim izgledom podignuta je 1630. godine.


4

Crkva i ostrvo Svetog Đorđa

Samostan sa crkvom sv. Đorđa u pojedinim istorijskim izvorima se pominje u XII vijeku. Sadašnji izgled poprima krajem XVII vijeka.