RISAN

Risan je najstarije naselje u Boki. Pominje se već u 3. vijeku p.n.e. kao ilirsko utvrđenje. Prema predanju, u Risnu je, pod najezdom Rimljana, našla utočište Ilirska kraljica Teuta.

Objavljeno: 01. 05. 2017 - 11:05

U Risnu se nalaze mozaici iz rimskog perioda nastali krajem 2. i početkom 3. vijeka n.e. U sredini mozaika nalazi se predstava boga Hipnosa, jedina figura tog božanstva na istočnoj obali Jadrana. Risan je jedan od najvećih arheoloških lokaliteta kod nas, naročito njegov dio preko puta hotela Teuta, nazvan Carine. U Risnu se nalazi crkva Sv. Petra i Pavla , iz 18. vijeka. U blizini Risna nalazi se i Manastir Banja, sagrađen početkom 18. vijeka, sa bogatom zbirkom ikona, Risanske ikonografske škole Dimitrijević – Rafailović. Nedaleko od Risna nalazi se mjesto Lipci koje je poznato po praistorijskim crtežima naslikanim na stijeni, gdje su u nizu poređane predstave jelena u hodu, koji se kreću s lijeva na desno. Jeleni su poređani u dva niza a pored njih je naslikano nekoliko geometrijskih motiva. Sve predstave izvedene su naljepljivanjem gline na površinu stijene. Ovi crteži potiču iz gvozdenog doba, oko 800. godine p.n.e.

2

U selu Lipci nalaze se praistorijski crteži iz VIII – VII vijeka prije nove ere sa motivima lova na jelene. 

Iznad grada nalazi se arheološko nalazište Carine. 

U neposrednoj blizini iznad nalazišta Carine, na brdu Gradina, nalazi se utvrđenje koje sadrži ostatke ilirsko-grčke akropole.

Crkva sv.Luke, Smokovac, Risan, nastala je u XV vijeku 

U manastirskom kompleksu Banja nalazi se crkva sv. Đorđa sa početka XVIII vijeka. U riznici ovog kompleksa nalazi se veoma veliki broj dragocjenosti (ikone) sa područja Boke Kotorske. 

Palata Ivelić, Risan, nastala u XVIII vijeku.

Podmorje između Rta Strpačkog i Rta Murove, Strp, Risan, podvodni arheološki lokalitet s nalazima od IV vijeka n. e. – VII vijeka n. e. 

Rimski mozaik​, Risan

3

 

U ovom mjestu posebno su značajni ostaci rimske vile sa kraja II ili početka III vijeka sa podnim mozaicima. U nekada pomorskom - trgovačkom gradiću Risnu nalaze se čuveni rimski mozaici iz drugog veka. Risanski rimski mozaici spadaju u najređe kulturne spomenike svoje vrste u Evropi. Kako kažu stručnjaci,oni po svom kvalitetu, tehničkom i umetničkom, nimalo ne zaostaju za čuvenim mozaicima iz vile cara Hadrijana, rimskog imperatora.

Risanski mozaici podeljeni su na pet odeljena u vili koja je verovatno pripadala nekoj rimskoj porodici u Risnu.

Ulica Gabela, Risan

4

 

Jutro poslije kiše u srednjovjekovnoj ulici Gabela, najstarijoj ulici u Risnu. Smatra se da ova ulica datira još iz 12. vijeka, a posebnu vrijednost predstavlja činjenica da je sačuvan originalni izgled urađen od rječnih oblutaka.

Crkva Svetog Petra i Pavla​

5

 

PA