Pripremljene pregovaračke pozicije za poglavlja 17 i 27

Vlada Crne Gore intenzivno radi na ispunjavanju evropske agende, a u prilog tome govori i to što su pripremljene još pregovaračke pozicije za još da pregovaračka poglavlja koja očekujemo da otvorimo do kraja godine, saopšteno je iz Kabineta premijera Duška Markovića.

Objavljeno: 07. 04. 2017 - 16:38

-Naime, Kolegijum za pregovore o pristupanju Crne Gore EU, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao premijer Duško Marković razmotrio je pregovaračke pozicije za poglavlja 17. Ekonomska i monetarna unija i 27. Životna sredina i klimatske promjene. Kolegijum je zaključio da je Crna Gora 1. aprila 2017. ispunila sve uslove za otvaranje pretposljednjeg  poglavlja Ekonomska i monetarna unija. Na sastanku je istaknut poseban značaj zaštite životne sredine, te ocijenjeno da rješavanje izazova u toj oblasti mora biti među ključnim prioritetima Vlade. Premijer je istako da cjelokupna administracija mora biti snažno skoncentrisana na postizanje rezultata kojim će integracije dobiti dodatnu dinamiku kroz otvaranje preostalih poglavlja, ali i početak nove faze - zatvarenje pregovaračkih poglavlja. Istakao je da se izazovi moraju rješavati brzo i efikasno, te da je važno dodatno snažiti pozicije institucija u sistemu- navedeno je u saopštenju.

Kolegijum je  konstatovao da je preostalo da Crna Gora ispuni uslove za otvaranje još samo jednog poglavlja, te su u tom kontekstu, članovi Kolegijuma razmotrili aktivnosti na ispunjenju početnih mjerila u 8. poglavlju – Konkurencija.

-U tom smjeru, Vlada će preduzeti dalje aktivnosti kako bi se finalizovao zakonodavni okvir za dodjelu državne pomoći u skladu s evropskim standardima. Pored toga, predstavljene su i aktivnosti na ispunjenju završnih mjerila u poglavljima 6. Privredno pravo, 7. Intelektualna svojina, 10. Informatičko društvo i mediji, 20. Industrijska politika i 21. Transevropske mreže. S obzirom na to da su ova poglavlja najnaprednija u pregovaračkom procesu, članovi Kolegijuma su sagledali sve potrebne korake kako bi se u što skorijem roku stvorili uslovi da se ubrza proces pregovaranja i završi rad na njima u narednom neposrednom periodu- ističe se u saopštenju.

Na sjednici su osim članova tog tijela, potpredsjednika Vlade Milutina Simovića, Rafeta Husovića i Zorana Pažina, te ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića, prisustvovali i ministrica ekonomije Dragica Sekulić,  ministar finansija Darko Radunović,  ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović i generalna direktorica Direktorata za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Angelina Živković.

Ovaj članak je napisan u okviru projekta "Rastimo zajedno 3 - Informacije o EU putem web portala" koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Članak ne predstavlja nužno službeni stav Evropske unije.