Medijima i NVO oko 460.000 hiljada eura za istraživačke priče

Najviše novca su dobili TV Vijesti i MANS oko 14 0.000 eura, RTCG i Evropska radio difuzna unija oko 120.000 eura, CEDEM i Prva Tv oko 110. 000 eura i Centar za istraživačko novinarstvo i BIRN oko 90.000 eura. Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Aivo Orav, kazao je da EU pridaje veliku važnost slobodi izražavanja i medijskim slobodama.

Objavljeno: 19. 04. 2017 - 12:53

„Podrška medijskoj profesionalizaciji novi je element u našoj pomoći civilnim akterima u Crnoj Gori. Njegova namjena je da pomogne u osnaživanju istraživačkog novinarstva i podrži slobodu govora“, rekao je Orav na konferenciji za novinare.

On je naveo da je sloboda izražavanja jedan od ključnih principa slobodnog društva i ključni pokazatelj spremnosti države da postane dio porodice EU. 

Prema njegovim riječima, svi mediji u Crnoj Gori trebalo bi da budu u poziciji da slobodno izvještavaju i da sami biraju uređivačku politiku.

„Kako bi to postigli medijske slobode moraju da budu poštovane, naročito svi slučajevi nasilja nad novinarima i medijima moraju da budu riješeni“, poručio je Orav.

On je ocijenio da crnogorske institucija imaju koristi od konstruktivne kritike i viskokvalitetnog izvještavanja, a EU ima korist od različitih pogleda koji reflektuju njen moto „Ujedinjeni u različitiosti“. 

„Mediji imaju veliku moć da oblikuju mišljenje građana, ali ta moć nosi i odgovornost, jer principi novinarske etike uključuju izvještavanje na osnovu činjenica, nezavisnost, profesionalizam i samoregulaciju“, rekao je Orav.

Urednik istraživačke redakcije, Radio Televizije Crne Gore, Mirko Bošković, rekao je da je ta medijska kuća podrškom kroz ovaj projekat već formirala istraživačku redakciju i time postala prvi javni servis u regionu koji ima takvu redakciju.

Bošković je naveo da je redakcija tehnički opremljena kao stalno odjeljnje i ona će proizvoditi istraživačke priče po najvišim standardima i od najvišeg javnog interesa.

„Gledaoci će direktno imati koristi od realizacije ovog projekta i od priča koje ćemo prikazivati i na kojima već radimo“, rekao je Bošković i najavio nastavak emisije Mehanizam u drugoj polovini godine.

Direktor Istraživačkog centra Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Dejan Milovac, rekao je će MANS i TV Vijesti narednih 12 mjeseci građanima Crne Gore donijeti nove istraživačke priče.

On je kazao da će TV Vijesti izgraditi svoje istraživačke kapacitete i kroz posebno dizajnirane obuke za istraživačke novinare radom na konkretnim slučajevima formirati tim koji će u donositi nove istraživakče priče u javnom interesu.

„Prvu od 40 emisija, koje će zajednički producirati TV Vijesti i MANS na temu četiri pregovaračka poglavlja kroz manje konvencionalna način ćemo pričati o integracijama, kroz konkretne slučajeve koji se odnose na ta poglavlja“, rekao je Milovac.

On je saopštio da će u sklopu projekta TV Vijesti biti prva televizija koja će dobiti ombudsmana koji počinje da radi od maja.

Projekat menadžerka Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Marija Vuksanović, pojasnila je da ta organizacija zajednički realizuje projekat sa TV Prva „Jačanje uloge medija u unpređivanju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“.

„Naš projekat nosi tematsku specifičnost, jer ćemo se mi baviti krivičnim pravosuđem i organizovanim kriminalom i korupcijom i nastojaćemo da ovu oblast približimo građanima“, pojasnila je Vuksanović.

Ona je navela da će CEDEM i TV Prva u narednih 18 mjeseci pokušati da izgrade kapacitete prevashodno predstavnika lokalnih medija sa primjenom standarda i etičkih smjernica u vezi sa izvještavanjem u krivičnom pravosuđu.

„Istovremeno, nastojaćemo da informišemo građane šta treba da očekuju od odgovornog i profesionalnog novinara“, rekla je Vuksanović navodeći da je cilj projekta i da afirmišu saradnju između NVO i medija i da uključe građane u izvještavanje o krivičnom pravosuđu.

Ona je dodala da će se projekat realizovati emitovanjem pet dokumeteraca, koji će biti prikazani od septembra ove godine i koji će doprinijeti većoj vidljivosti i razumijevanju te teme.

Predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore, Milka Tadić Mijović, kazala je da je Delegacija EU u Podgorici pokretanjem projekta pokazala da pridaje značaj slobodi medija i razvoju medijskog sektora u državi.

„Mislim da je to jedan od preduslova za jačanje evropskih integarcija i za transformaciju i tranziciju naše zemlje ka demokratiji“, ocijenila je Tadić Mijović.

Cilj projekta je, kako je pojasnila, jačanje evropskih integacija kroz jačanje slobode medija i istraživačkog novinarstva. 

„Dodatna vrijednost našeg projetka je u tome što jača veze između svih novinara u Crnoj Gori koji namjeravaju da se bave istraživačkim novinarstvom“, navela je Tadić Mijović. 

Ona je ocijenila da je medijska scena u Crnoj Gori podijeljena. „Međutim, ovaj projekat je šansa da se svi okupimo na istom zadatku“.

 

MINA, RTCG