EK: Fokus na efikasnoj primjeni usklađenog zakonodavstva

Sedmi sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku između Crne Gore i Evropske komisije održan je protekla dva dana u Briselu.

Objavljeno: 26. 04. 2017 - 10:16

Sastanak su otvorili zamjenik šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za proširenje, Tomas Haglajtner i direktor Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Jovo Pajović.

Kako se navodi u saopštenju dostavljenom Portalu Analitika, učesnici sastanka su razmatrali napredak koji je ostvaren u oblastima obrazovanja, kulture, nauke i istraživanja, informatičkog društva i medija, kretanja radnika i socijalne politike i zapošljavanja.

- Predstavnici crnogorskih institucija predstavili su realizovane aktivnosti u pomenutim oblastima u periodu od prethodnog sastanka koji je održan u julu 2016. u Podgorici. U svim oblastima fokus je bio na usklađivanju domaćeg zakonodavstva s evropskim propisima, njegovom sprovođenju, kao i postojećim administrativnim kapacitetima. Predstavnici crnogorskih institucija su, u dijelu socijalne saradnje, predstavili aktuelna pitanja i realizovane aktivnosti u oblastima politike zapošljavanja, usklađivanja s pravnom tekovinom EU, socijalnog dijaloga, antidiskriminacije, programima ekonomskih reformi i reformi politike zapošljavanja i socijalne politike, kao i IPA podrške. U oblasti kretanja radnika, predstavljene su zakonodavne promjene u ovoj oblasti, uslovi za zapošljavanje stranaca kao i aktivnosti na projektu koordinacije sistema socijalne zaštite - preciziraju iz Ministarstva evropskih poslova. 

U okviru oblasti nauke i istraživanja, predstavnici crnogorske delegacije su predstavili učešće Crne Gore u programu Horizont 2020, podršku koja se sprovodi u okviru IPA programa, kao i o sprovođenje Programa ekonomskih reformi. U oblasti obrazovanja predstavljena je reforma obrazovanja na svim nivoima, kao i aktivnosti u okviru razvoja politike mladih i učešće u programima EU. Takođe je prezentovano trenutno stanje u oblasti elektronskih komunikacija, informatičkog društva i audiovizuelne politike.

- Predstavnici Evropske komisije konstatovali su da je Crna Gora u periodu između dva sastanka ostvarila napredak, kako u prenošenju pravne tekovine EU u crnogorsko zakonodavstvo, tako i u snaženju institucionalnih kapaciteta i da u predstojećem periodu fokus treba da bude na njenoj efikasnoj primjeni - stoji u saopštenju.

Crnogorsku delegaciju na sastanku Pododbora su činili predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva nauke, Ministarstva javne uprave, Ministarstva ekonomije,Agencije za elektronske medije, Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost, Uprave za inspekcijske poslove i Ministarstva evropskih poslova.

Ovaj članak je napisan u okviru projekta "Rastimo zajedno 3 - Informacije o EU putem web portala" koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Članak ne predstavlja nužno službeni stav Evropske unije.