Opštine i NVO da budu partneri

Lokalne samouprave i nevladine organizacije (NVO) moraju biti partneri u korišćenju novca iz evropskih fondova, kao i u procesu informisanja građana o integracionom procesu, ocijenjeno je na današnjoj javnoj debati.

Objavljeno: 04. 05. 2017 - 17:45

U Kotoru je dans održana javna debata „Učešće civilnog sektora u procesu pregovora“, koju je organizovala NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija. Javna debata je dio projekta „Jače organizacije civilnog društva – jača demokratija“, koji je podržala Evropska unija (EU).

Generalna direktorica za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike u Ministarstvu evropskih poslova, Zorka Kordić, ukazala je na otvorenost i spremnost Ministarstva za intenziviranje saradnje s lokalnom samoupravom i NVO, posebno u pravcu kvalitetnog približavanja procesa pristupanja EU građanima, ali i informisanja o mogućnostima za realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava EU.

Ona je podsjetila na uspostavljene mehanizme i značajne projekte saradnje s civilnim sektorom, kao i na aktivnosti Ministarstva usmjerene na informisanje o programima prekogranične saradnje i drugim programima EU, poput Evrope za građane i Kreativne Evrope.

„Predstavnik CRNVO-a Radoš Mušović je istakao do lokalne samouprave i NVO-i moraju biti partneri u korišćenju sredstava iz evropskih fondova, kao i u procesu informisanja građana o integracionom procesu“, saopšteno je iz Ministarstva.

On je poručio da će CRNVO, kao krovna organizacija za sve NVO, u narednom periodu, u saradnji s Ministarstvom evropskih poslova, intenzivirati aktivnosti na informisanju lokalnih NVO o dostupnim fondovima EU i pozivima za dostavljanje projekata.

Predstavnica Opštine Kotor Jelena Vukasović je, kako se navodi u saopštenju, prenijela otvorenost te opštine za aktivnu saradnju s NVO, navodeći da to potvrđuje opredijeljenost lokalnih organa da jedan odsto od planiranog budžeta opštine izdvoje za djelovanje NVO.

„Takođe je istakla da će opština Kotor u narednom periodu raditi na informisanju građana o prednostima procesa pristupanja EU“, kaže se u saopštenju.

Izvor: Mina

Ovaj članak je napisan u okviru projekta "Rastimo zajedno 3 - Informacije o EU putem web portala" koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Članak ne predstavlja nužno službeni stav Evropske unije.