Produžen rok za podnošenje zahtjeva za premije u stočarstvu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja produžilo je do 10. maja rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje premija u stočarskoj proizvodnji, zbog većeg broja zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje tog prava.

Objavljeno: 04. 05. 2017 - 19:35

Iz Ministarstva je saopšteno da crnogorski stočari iz Agrobudžeta za ovu godinu imaju direktnu podršku po grlu, odnosno premije za krave i priplodne junice, održivo korišćenje planinskih pašnjaka odnosno izdig stoke na katune, zatim tov junadi, kao i kroz program unaprijeđenja stočarstva u vidu novih premija za steone junice u čistoj rasi.

“U cilju povećanja broja korisnika, odnosno obuhvata većeg broja gazdinstava, ove godine u odnosu na prošlu, u govedarstvu je smanjen minimalni broj grla za ostvarivanje prava na premiju sa četiri na tri grla, a u ovčarstvu sa 40 na 30 grla. Uvedene su i premije za steone junice u čistoj rasi”, navodi se u saopštenju.

Do 10. maja stočari mogu dostavljati zahtjeve za ostvarivanje prava na premije po grlu u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, za premije za steone junice u čistoj rasi, kao i izdig na katune. Za organizovani tov, rok za dostavljanje zahtjeva i dokumentacije je najkasnije deset dana od početka tova.

“Kako bi držalac životinja ostvario pravo na ove premije potrebno je da na arhivu Ministarstva pošalje popunjen obrazac za premije u stočarstvu, kopiju lične karte, a u zavisnosti od vrste podrške i ostalu dokumentaciju”, rekli su iz Ministarstva.

Osnovni uslov za sve navedene vrste direktnih podrški stočarstvu jeste da su grla obilježena ušnim markicama i registrovana u skladu sa zakonom, da držalac životinje posjeduje pasoše za grla i uredno vodi evidenciju u skladu sa zakonom.

“Zainteresovani proizvođači za premije u stočarstvu zahtjev sa potrebnom dokumentacijom šalju isključivo preporučenom poštom na adresu Ministarstva ili e-mail adresu: [email protected]”, precizira se u saopštenju.

Formulare zahtjeva za podršku mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva ili u kancelarijama Službe za selekciju stoke.

“Svi korisnici podrške kroz mjere Agrobudžeta za ovu godinu, moraju biti registrovani u Registru poljoprivrednih gazdinstava”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Mina business