Sertifikat za kvalitet: Telenor štiti životnu sredinu

Međunarodna kompanija “SGS“ izdala je kompaniji Telenor Crna Gora novu verziju ISO standarda 14001 za sistem upravljanja zaštitom životne sredine. To znači da politika kompanije Telenor u vezi sa zaštitom životne sredine odgovara strogim međunarodnim zahtjevima.

Objavljeno: 11. 07. 2017 - 15:08

“Dobijanjem nove verzije standarda, rukovodstvo kompanije i svi zaposleni pokazali su potpunu opredijeljenost za dalji razvoj i primjenu sistemskog pristupa u ovoj oblasti. Vrlo je važno za društvo u cjelini, kao i cjelokupni privredni ambijent u državi koja je opredijeljena za članstvo u EU,  da kompanija kao što je Telenor pokaže usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom”, izjavio je Mirko Gavrilović, direktor sertifikacije i poslovnog unapređenja u kompaniji “SGS“.

ISO 14001 standard predstavlja garanciju da su identifikovani značajni aspekti koji mogu imati uticaj na životnu sredinu, kao i da se organizacija ponaša odgovorno prema životnoj sredini i vodi računa o održivom poslovanju.

“Kao i na ostalim tržištima na kojima posluje, Telenor u Crnoj Gori primjenjuje međunarodne standarde i stroge kriterijume očuvanja životne sredine. Sertifikacija po novoj verziji standarda dokazuje, između ostalog, da prepoznajemo potencijalne rizike po životnu sredinu i identifikujemo mjere da se oni dodatno umanje, adekvatno koristimo nove tehnologije i racionalno upotrebljavamo energetske resurse. Imamo politike i procedure koji odgovaraju zakonskoj regulativi i kriterijumima koje prate međunarodne trendove. Vjerujem da ćemo biti dobar primjer i ostalim kompanijama, ali i pojedinicma, da se prema životnoj sredini, kao i zajednici uopšte, ponašaju odgovorno i održivo posluju“, kaže Sandra Štajner, generalna direktorka Telenora Crna Gora.

Politiku odgovornog odnosa prema životnoj sredini Telenor sprovodi i kroz stalnu edukaciju zaposlenih, selektivnim odlaganjem otpada u kompaniji i podizanjem svijesti o važnosti reciklaže.