Vlada opozvala ambasadora u Bugarskoj

Vlada Crne Gore opozvala je danas Milomira Mihaljevića, ambasadora Crne Gore u Bugarskoj.

Objavljeno: 12. 10. 2017 - 18:11

"Da se Milomir Mihaljević opozove sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Bugarskoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Sofiji, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona", navodi se u Vladinom Predlogu.