Ambasador Estonije u Crnoj Gori u posjeti BIO-ICT Centru izvrsnosti na Elektrotehničkom fakultetu

Nerezidentni ambasador Estonije u Crnoj Gori Daniel Erik Schaer boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori i tom prilikom posjetio je Elektrotehnički fakultet i BIO-ICT Centar izvrsnosti kako bi se upoznao sa radom i aktivnostima crnogorskih istraživača na Univerzitetu Crne Gore u oblasti razvoja najsavremenijih informaciono-komunikacionih tehnologija.

Objavljeno: 18. 10. 2017 - 11:26

Ambasador Estonije Schaer sastao se sa dekanom Elektrotehničkog fakulteta i glavnim istraživačima u BIO-ICT Centru izvrsnosti kako bi razmijenili mišljenja o mogućoj saradnji Crne Gore i Estonije u cilju podrške i unapređenja razvoja crnogorskih potencijala u oblasti savremene digitalne tehnologije, sa fokusom na njenu svakodnevnu upotrebu i kreiranje digitalnih javnih servisa za naše građane.  

Schaer je posjetio laboratorije Elektrotehničkog fakulteta – BIO-ICT i ForeMont. BIO-ICT istraživači predstavili su svoje inovativne aktivnosti koje se tiču primjene najsavremenijih riješenja informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti poljoprivrede, biologije mora i zaštite životne sredine. Mladi istraživači predstavili su radove i inovacije koje su trenutno aktuelne u Centru izvrsnosti, kao što su: Digitalna obrada signala u poljoprivrednim aplikacijama; LiveGate platforma; DroneMapper cloud platforma; Softverski definisani IoT; Sistem za pametno navodnjavanje.

Estonija od jula 2017. godine predsjedava Savjetom Evropske unije, a njeni  prioriteti fokusirani su na otvorenu i inovativnu evropsku ekonomiju, bezbjednost, digitalnu, inkluzivnu i održivu Evropu. U sklopu prioriteta digitalne Evrope, ova baltička zemlja sa 1,3 miliona stanovnika, koja je sebe profilisala kao pionira na polju digitalne tehnologije, želi da Unija iskoristi dobrobiti tehnološkog napretka. Zvanični Talin će se koncentrisati na unapređenje prekogranične e-trgovine, obezbjeđenje modernih i bezbednih elektronskih komunikacija dostupnih svima širom Evrope i unapređenje prekograničnih digitalnih javnih usluga sa ciljem da se olakša svakodnevni život. 

BIO-ICT Centar izvrsnosti u bioinformatici na Univerzitetu Crne Gore vodi Elektrotehnički fakultet, a finansira ga Ministarstvo nauke Crne Gore kroz sredstva kredita Svjetske banke (INVO projekat) od juna 2014. godine. Partneri na projektu su: Institut za biologiju mora, Institut za javno zdravlje, Biotehnički fakultet, Centre for TeleInFrastrukture, Aalborg University, Denmark, St. Petersburg scientific research center for ecological safety, Russian academy of sciences, DOO Green House Jovović i COGIMAR D.O.O. Glavni pravci istraživanja u projektu su primjena najsavremenijih riješenja informacionih i komunikacionih tehnologija u oblasti poljoprivrede, biologije mora i zaštite životne sredine. Ovakva otvorena i modularna servisna platforma omogućava širenje naučno-istraživačkog i inovacionog rada i na druge oblasti od značaja za Crnu Goru kao što su zdravstvo, saobraćaj, energetika i transport.