Evropska komisija: 2,7 milijardi eura za pokretanje Evropskog savjeta za inovacije

Evropska komisija najavila je na koji način će potrošiti 30 milijardi eura iz EU programa za istraživanja i inovacije, Horizont 2020, u periodu 2018-2020. godine, uključujući 2,7 milijardi eura za pokretanje Evropskog savjeta za inovacije.

Objavljeno: 30. 10. 2017 - 09:15

Horizont 2020, EU program za istraživanja i inovacije vrijedan 77 milijardi eura podržava naučnu izvrsnost u Evropi i doprinio je probojima u nauci poput egzoplaneta i gravitacionih talasa. Tokom naredne tri godine, Komisija će tražiti veći uticaj njenog programa, fukusirajući se na manji broj tema ali kritičnih za budućnost, poput migracija, klimatskih promjena, čiste energije i digitalne ekonomije. Horizont 2020 će biti usmjereniji ka jačanju radikalnih inovacija koje će kreirati nova tržišta.

-Vještačka inteligencija, genetika, blockchain: nauka je u središtu novih, radikalnih inovacija danas. Evropa je lider u nauci i tehnologiji i igraće vodeću ulogu u podsticanju inovacija. Komisija će napraviti napor da mnogim evropskim inovatorima da odskočnu dasku kako bi postali vodeće svjetske kompanije”, kazao je Karlos Moedaš, komesar za istraživanja, nauku i inovacije.

Podrška radikalnim inovacijama koje će kreirati nova tržišta

Od početka svog mandata, Junkerova Komisija ulaže velike napore kako bi mnogim evropskim inovativnim preduzetnicima pružila priliku da napreduju. Sada, Komisija pokreće prvu fazu Evropskog savjeta za inovacije. U periodu od 2018. do 2020, Komisija će mobilisati 2,7 milijardi eura iz Horizonta 2020 kako bi podržala visoko-rizične ali inovacije visoke dobiti, kako bi se kreirala tržišta budućnosti. Pored toga, H2020 će bolje iskoristiti svoje programe nagrada kako bi doveo do proboja u tehnološkim rješenjima i gorućim problemima sa kojima se građani suočavaju.

Radni program 2018-2020 će fokusirati napore na manji broj tema sa većim budžetima, dajući direktnu podršku Političkim prioritetima Komisije.

Klimatski održiva, nisko-ugljenična budućnost: 3,3 milijarde eura

    Cirkularna ekonomija: 1 milijarda eura

    Digitalizacija i transformacija evropske privrede i usluga: 1,7 milijardi eura

    Bezbjedna Unija: 1 milijarda eura

    Migracije: 200 miliona eura

Čista energija: 2,2 milijarde eura će biti opredijeljeno za projekte čiste energije u četiri povezane oblasti: obnovljivi izvori, energetski efikasna gradnja, elektro-mobilnosti i rješenja za skladištenje, uključujući 200 miliona eura za razvoj i proizvodnju sledeće generacije električnih baterija u Evropi.

Podsticanje fundamentalnog istraživanja

U isto vrijeme, Horizont 2020 će nastaviti da finansira “nauku podstaknutu radoznalošću” (često označavanu kao “blue sky” ili nauka na granicama znanja). Godišnji Program Evropskog istraživačkog savjeta , omogućiće podršku izvrsnim naučnicima sa skoro 1,86 milijardi eura Akcije Marija Sklodovska Kiri, koje će finansirati stipendije za istraživače u svim fazama karijere, imaće podršku od 2,9 milijardi eura tokom tri godine.

Jačanje međunarodne saradnje

Novi Radni program jača i međunarodnu saradnju u istraživanju i inovacijama. Investiraće preko 1 milijardu eura u 30 vodećih inicijativa u oblastima od zajedničke koristi. Primjeri uključuju rad sa Kanadom na personalizovanoj medicine, sa SAD, Japanom, Južnom Korejom, Singapurom i Australijom na automatizaciji putnog saobraćaja, sa Indijom na izazovu koji se tiče voda, a sa afričkimzemljama na sigurnosti hrane i obnovljivoj energiji.

Širenje izvrsnosti

U periodu 2018-2020. 460 miliona eura biće opredijeljeno specifično kao podrška članicama i zemljama pridruženim H2020 koje još uvijek ne participiraju u programu u punom kapacitetu. Cilj je da se aktiviraju neiskorišćeni izvori izvrsnosti u Evropi i izvan nje. Dodatno, program nastavlja da promoviše bliže veze sa evropskim strukturnim i investicionim fondovima.

Dalje pojednostavljenje pravila učešća

Još jedna novost je uvođenje pilot mogućnosti za lump-sum pristup finansiranju. Prenijeće se fokus ex-ante kontrola sa finansijskih provjera na naučno-tehnološki sadržaj projekata.

Otvorena nauka

Program pravi iskorak u promovisanju Otvorene nauke preusmjeravajući se sa publikovanja istraživačkih rezultata u naučnim publikacijama ka dijeljenju znanja u ranijim fazama istraživačkog procesa. Dvije milijarde eura će biti kanalisane na podršku Otvorenoj nauci, a 600 miliona na Evropski Open Science Cloud, evropsku infrastrukturu podataka i superkompjutere.

Ovaj članak je napisan u okviru projekta "Rastimo zajedno 3 - Informacije o EU putem web portala" koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Članak ne predstavlja nužno službeni stav Evropske unije.