Branioci nastavljaju da odugovlače postupak

Povodom navoda koje su na današnjem glavnom pretresu pred Višim sudom u Podgorici u predmetu terorizam u pokušaju iznijeli advokat Miroje Jovanović i okrivljeni M.K, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) smatra da odbrana zamjenom teza i iznošenjem poluistina nastavlja sa uobičajenom praksom odugovlačenja i ometanja krivičnog postupka, a sve u cilju obmanjivanja javnosti. 

Objavljeno: 08. 12. 2017 - 11:50

- SDT ukazuje da je na samom početku današnjeg glavnog pretresa okrivljeni M.K. tražio riječ. Učinio je to prije nego što je sud saopštio odluke u pogledu prigovora koje su branioci  iznijeli na jučerašnjem pretresu. Očigledno je da je okrivljeni već tada htio da traži izuzeće predsjednice vijeća i predsjednika Višeg suda, kao procesnu radnju koja neminovno dovodi do odlaganja glavnog pretresa. Dokaz za to jeste i činjenica da se naknadno samo pridružio zahtjevima koje je iznio branilac. U razlozima za izuzeće branilac i okrivljeni uporno navode da je glavni specijalni tužilac u sudnici pocijepao dokument, pa javnosti ukazujemo da tom prilikom nije pocijepan nikakav dokument, već fotokopija nekog dokumenta, za koji odbrana nije navela odakle potiče. Napominjemo da je ova fotokopija tužilaštvu na glavnom pretresu predata suprotno Zakoniku o krivičnom postupku - prije nego što je sud donio odluku da li fotokopija uopšte predstavlja neki dokument, te ukoliko predstavlja,  da li on uopšte može biti dokaz u ovom krivičnom postupku – ističu iz SDT-a.

Oni smatraju da su uporni pokušaji pojedinih branilaca da u dokazni postupak, na zakonom nedozvoljen način, uvrste određena dokumenta, takođe vid ometanja i odugovlačenja postupka, jer to, kako kažu, čine lica koja su dužna da poznaju Zakonik o krivičnom postupku i da postupaju u skladu sa njim. Konačno, dodaju iz SDT-a, radilo se o papiru koji je bio vidno zamašćen i zaprljan nepoznatom supstancom, zbog čega ga je i valjalo, bez odlaganja, uništiti.

- U razlozima za traženja izuzeća okrivljeni M.K., takođe, navodi da je sud njega i okrivljenog A.M. više puta kažnjavao udaljavanjem iz sudnice, što je nesporno, ali je isto tako nesporno da su oni udaljeni iz sudnice zbog svog ponašanja. Napominjemo da se dešavalo i da okrivljeni sami traže da budu udaljeni, što su jasno i saopštavali. Da su i današnji zahtjevi za izuzeće sračunati s ciljem odugovlačenja postupka i da je to taktika odbrane u ovom krivičnom postupku, javnost je mogla da čuje i od samih okrivljenih, kada su javno saopštili da su namjerno tražili izuzeće sudije i prekid postupka, kako bi obavljali druge aktivnosti – poručuju iz SDT-a.