Za energetsku rekonstrukciju 13 objekata uloženo oko 9 miliona eura

Kroz realizaciju dva programa energetske efikasnosti u protekle 4 godine, koja sprovodi Ministarstvo ekonomije, rekonstruisano je i adaptirano ukupno 13 obrazovnih i zdravstvenih ustanova, za šta je uloženo oko 9 miliona eura, kazao je generalni direktor Direktorata za energetsku efikasnost Marko Radulović.

Objavljeno: 14. 12. 2017 - 16:50

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o realizaciji aktivnosti na poboljšanju energetskih karakteristika javnih objekata po osnovu namjenskih kredita.

Kako je kazao Radulović, riječ je o dva projekta koja se finansiraju po osnovu međunarodnih kredita u oblasti energetske efikasnosti, i to:

• Energetska efikasnost u Crnoj Gori – dodatno finansiranje (MEEP AF) koji je fokusiran na zdravstvene objekte;

• Program energetske efikasnosti u javnim zgradama – druga faza (EEPPB II) koji je fokusiran na obrazovne objekte i dijelom na administrativne objekte.

„Prvi projekat realizujemo od 2009. godine, drugi od 2012. U proteklih 8 godina kroz pomenuta dva projekta primjene mjera energetske efikasnosti rekonstruisano je 48 obrazovnih i zdravstvenih objekata širom Crne Gore i uloženo oko 35 miliona eura“, kazao je Radulović.

On je pojasnio da se izvještaj koji je danas usvojen odnosi na druge faze dva pomenuta projekta, odnosno na period od 2014. godine za prvi projekat, i od 2015. za drugi – do danas.

„Projekat Energetska efikasnost u Crnoj Gori – dodatno finansiranje (MEEP AF) realizuje se od aprila 2014. po osnovu zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 5 miliona eura. Tokom druge faze, koja je predmet ovog izvještaja, u prethodne četiri godine energetski smo adaptirali 6 objekata: Klinički centar Crne Gore (KCCG), tri bolnice i dva doma zdravlja, ukupne vrijednosti radova oko 3,4 miliona eura. U toku su radovi na unapređenju energetskih karakteristika tri doma zdravlja i dvije zdravstvene stanice“, kazao je Radulović i dodao da je planirani završetak ove faze projekta proljeće 2018. godine.

U cilju kontinuiranog rada na unapređenju ne samo energetske efikasnosti zdravstvenih objekata, već i povećanju komfora korisnika objekata, Radulović je najavio da se tokom 2018. planira zaključenje novog ugovora o kreditu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj u iznosu od 6 miliona eura.

Kada je u pitanju druga faza projekta Program energetske efikasnosti u javnim zgradama, ona se realizuje od 2015. godine sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW), a ukupna vrijednost ove faze projekta je 22,27 miliona eura.

„U ovoj fazi planirana je rekonstrukcija i adaptacija 16 obrazovnih ustanova, od čega je 7 objekata već završeno i u njihovu rekonstrukciju je uloženo oko 5,6 miliona eura“, kazao je Radulović.

Prema njegovim riječima, podaci sa rekonstruisanih objekata govore da je 60,74% manja potrošnja energije u objektima nakon rekonstrukcije u odnosu na potrebe objekata prije rekonstrukcije.

Ministarstvo ekonomije će za realizaciju druge faze oba programa tokom 2018. godine izdvojiti oko 11 miliona eura.