Bugajski: Kremlj pokušava da zavadi Crnu Goru i Srbiju

Moskva će nastaviti da stvara tenzije između Crne Gore i Srbije i svih susjeda uz propagandu i konstantne provokacije - kaže za Pobjedu američki analitičar Januš Bugajski. Istraživač vašingtonskog Centra za analizu evropske politike upozorava da će Moskva pokušati da od svih bilateralnih sporova u zemljama Jugoistočne Evrope napravi latentni sukob.

Objavljeno: 09. 01. 2018 - 06:30

 - Da bi se države regiona suprotstavile Putinovoj strategiji „zavadi pa vladaj“ i izbjegle zamke Moskve, sve vlade u regionu bi trebalo da sprovedu tri politike. Prvo, moraju da podignu svijest javnosti o političkim i informacionim napadima Kremlja.

Drugo, moraju da uspostave bilateralne radne grupe sa susjednim državama sastavljene od naučnika i stručnjaka za sajber propagandu kako bi se odbranile od napada. I kao treće, sva iskustva sa propagandom Kremlja moraju da dijele kako bi razvili regionalne inicijative, posebno u informacionoj sferi. Ovo može uključivati saradnju sa medijima, IT okrugle stolove, sajber bezbjednost, kulturnu razmjenu i obrazovne programe. Iako dugogodiš- nji bilateralni sporovi neće nestati preko noći, svako druš- tvo u najmanju ruku ne smije dozvoliti da te sukobe treća strana okrene u svoju korist - poručuje američki analitičar. Bugajski kaže da je strategija kojom Moskva podriva svoje susjede i zemlje Juogistočne Evrope primjer klasične carske politike - zavadi pa vladaj.

- Huškanjem komšija jednih protiv drugih Moskva može dobro ojačati svoju poziciju i na Balkanu i u centralnoj Evropi - poručuje američki analitičar Januš Bugajski. Miješanje u izbore Ističe da će se Moskva miješati u sve izbore, a da za Srbiju može da se predvidi isti scenario kao i onaj koji se prošle godine uoči izbora desio u Crnoj Gori.

- Crnogorska i sve ostale vlade u regionu moraju blisko sarađivati sa SAD i Evropskom unijom kroz efikasne regionalne strategije u okviru kojih obavještajci moraju sarađivati i dijeliti informacije, zajednič- ki raditi u domenu sajber bezbjednosti, borbi protiv korucije i kontroli bankovnih računa. Institucije moraju od razotkriti partije, firme, nevladine organizacije i medije koji blisko sarađuju sa Kremljom - poručuje Bugajski.

Američki analitičar poručuje da se etničke tenzije moraju kontrolisati. - Ne smijemo pustiti Bosnu da sklizne u opasne vode, mislim da je novi rat vrlo moguć, jer je etničko pitanje ponovo na agendi. Moskva će se miješati u sve izbore u regionu, a može pokušati i nešto slično u Beogradu što je pokušala na proš- lim izborima u Crnoj Gori - upozorava Bugajski. On navodi da se integracija regiona u EU i NATO može postići u narednih deset godina. - EU možda nije idealna struktura za one koji su već članovi, ali za države aspirante obezbjeđuje ekonomski i politički prosperitet. Tvrdim da za region na zapadnom Balkanu ovaj put nema alternative. Alternativa je izolacionizam, još veća nesigurnost i sukobi - kaže američki analitičar. Podjele Prema njegovim riječima, projekat Evrope u više brzina je još jedan u nizu projekata kojim Kremlj može da manipuliše, jer to može da zakoči zemlje centralne i istočne Evrope koje i sada zaostaju za zapadnim evropskim zemljama. - Varšava, Budimpešta i ostali u ovom dijelu Evrope jasno su stavili do znanja da ne žele da uđu u neku sivu zoni i donji sloj Unije. Takođe, bilateralni aranžmani sa Vašingtonom mogu osnažiti ove podjele. Iako Sjedinjene Države treba da se fokusiraju na jačanje NATO-a, obnavljanje jakih diplomatskih veza, i širenje ekonomskih o dnosa sa centralnom i istočnom Evropom, vlade ovih zemalja moraju istovremeno izvršavati sve svoje obaveze prema transatlantskim integracijama.

Nijedna vlada ne može da brani svoj nacionalni suverenitet ukoliko odlučno ne brani svoju nacionalnu bezbjednost. Obaveze svih ovih zemalja prema NATO saveznicima se moraju izvršavati. Da bi ove zemlje bile vidljive za Vašington moraju finansijski da doprinose NATO-u u skladu sa svojim obavezama, proširuju svoje energetske zalihe i poboljšaju investicionu klimu za američke investitore. Oni treba da dopru do Vašingtona sa novim inicijativama koje donose korist za obje strane, bez obzira da li u ekonomskom planu ili na širokom frontu bezbjednosti. Sve u svemu, obje obale Atlantika moraju da pokažu solidarnost i posvećenost, ili ćemo rizikovati da doživimo novo doba nesigurnosti u Evropi - poručuje Bugajski.