Godišnja prijava dostavlja se isključivo elektronskim putem

Poreski obveznici dužni su da najkasnije do 31. marta dostave prijavu poreza na dobit za prošlu godinu, saopšteno je iz Poreske uprave (PU).

Objavljeno: 11. 01. 2018 - 13:28

Poreski obveznici su prijavu poreza na dobit dužni da dostave u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica.

“U skladu sa tim propisima prijavu je moguće dostaviti isključivo u elektronskom obliku, putem portala PU, za šta je neophodno posjedovanje elektronskog sertifikata”, navodi se u saopštenju.

Imajući u vidu da je Pravilnikom predviđen novi obrazac prijave poreza na dobit, izmijenjeno aplikativno rješenje za registraciju i obradu prijava poreza na dobit za prošlu godinu biće spremno od 1. februara, od kada će poreski obveznici biti u mogućnosti da podnesu prijavu.