Računaju na 54 miliona od ,,divljih“ objekata

ULCINJ - Lokalna samouprava bi od legalizacije nelegalnih objekata u narednih deset godina mogla da zaradi 54 miliona eura – kazao je Pobjedi sekretar za prostorno planiranje i održivi razvoj Aleksandar Dabović.

Objavljeno: 13. 01. 2018 - 08:30

On dodaje da u Ulcinju ne postoji precizna evidencija o broju ,,divljih“ objekata, ali pretpostavlja da ih ima nekoliko hiljada.

- Sudeći po podacima koje na terenu prikuplja komisija za identifikaciju nelegalnih objekata, očekujemo da će ih biti više od 5.000 – kaže Dabović. Na osnovu te procjene, objašnjava on, napravljena je računica o potencijalnim prihodima od legalizacije.

- Pretpostavimo da prosječni nelegalni objekat ima 300 kvadratnih metara, a da prosječna cijena naknade bude 36 eura. Kada to pomnožimo sa pretpostavljenim brojem od 5.000 nelegalnih objekata, dobijamo da će opština u narednih 120 mjeseci prihodovati 54 miliona eura – precizirao je Dabović.

Zahtjevi

Zakon o planiranju i izgradnji važi od 16. oktobra prošle godine. Vlasnici bespravnih objekata treba da podnesu zahtjev za legalizaciju u roku od devet mjeseci od stupanja zakona na snagu, odnosno zaključno sa 17. julom 2018. godine. Ako to ne urade, predviđeno je plaćanje naknade za korišćenje prostora opštini, uvećanog poreza za bespravni objekat i konačno uklanjanje objekta. Dabović kaže da je interesovanje građana solidno.

 - Interesovanja ima, građani dolaze, uzimaju obrasce za legalizaciju i angažuju geometre. Do sada su podnijeta 22 zahtjeva, nijedan nije odbijen, samo su oni koji su bili nepotpuni vraćeni na dopunu – kazao je Dabović.

(Opširnije u današnjoj Pobjedi)

Foto: tvteuta.me