Pokrenuta peticija za ukidanje vlasništva SPC nad crnogorskim manastirima i crkvama

Za vraćanje vlasništva crnogorskoj crkvi.

Objavljeno: 13. 01. 2018 - 22:59

Peticija za ukidanje vlasništva Srpske pravoslavne crkve nad crnogorskim manastirima i crkvama pokrenuta je na stranici peticija24.com.

Kako je navedeno u opisu, nezavisna i međunarodno priznata Kraljevina Crna Gora je 1918. okupirana i aneksirana od Srbije.

– Suprotno međunarodnom pravu, ugovorima, običajnim pravnim pravilima i moralu, kao i normama crnogorskog Ustava i zakona, tada je prestala da postoji samostalna država Crna Gora. Nakon toga, pored ostalog, vladajući krugovi Kraljevstva SHS pristupili su i realizaciji projekta uspostavljanja Srpske patrijaršije.

Tada je i pokrenut postupak ukidanja autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve. On je sproveden bez legitimiteta, na način suprotan normama Ustava Crne Gore (1905), tada još uvijek formalno – pravno punovažnog, te Ustava Svetoga sinoda Crnogorske pravoslavne crkve (1903), koji je u to vrijeme, takođe, bio na snazi –navedeno je u opisu peticije.

https://www.peticija24.com/peticija_za_ukidanje_vlasnitva_srpske_pravoslavne_crkve_nad_crnogorskim_manastirima_i_crkvama