Bogdanović: Pomorski muzej na pravi način baštini tradiciju

Pomorski muzej Crne Gore svojim djelovanjem na pravi način baštini tradiciju prve pomorske zbirke Bratovštine Bokeljske mornarice iz koje je nastao, kazao je ministar kulture, Aleksandar Bogdanović.

Objavljeno: 12. 02. 2018 - 09:42

O tome, istakao je on, svjedoči i broj posjetilaca koji svake godine obiđe Pomorski muzej.

Ministar kulture posjetio je Pomorski muzej Crne Gore i razgovarao sa direktorom Muzeja Androm Radulovićem i njegovim saradnicima. Razgovarali su o aktuelnim dešavanjima u Pomorskom muzeju i prijedlozima za unapređenje njegovog rada. Razgovarano je o postupku revizije muzejskih fondova koji je u Pomorskom muzeju u svojoj finalnoj fazi.

Kako je naveo direktor Radulović, većina muzejskih predmeta koja je u postupku revalorizacije evidentirana kao nedostajuća pronađena je tokom postupka revizije, a nakon usvajanja finalnog izvještaja Muzej će Ministarstvu dostaviti pregled činjeničnog stanja, kako bi se, ukoliko se ukaže potreba za tim, predložile adekvatne mjere.

Bogdanović je apostrofirao važnost korišćenja potencijala koje nude evropski fondovi, u prvom redu programi Kreativna Evropa i Evropa za građane, ali i programi prekogranične saradnje i pozvao rukovodstvo Pomorskog muzeja da u saradnji sa Ministarstvom kandiduje projekte i na taj način obezbijedi dodatni izvor finansiranja za svoje aktivnosti.

On je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da Pomorski muzej ulaže posebne napore kako bi na pravi način sačuvao svoj bogati fond, ali i baroknu palatu Grgurina u kojoj se nalazi, a koja je zaštićena kao kulturno dobro Crne Gore.

Bilo je riječi i o potrebi da Pomorski muzej proširi svoje djelovanje i na druge gradove, kako primorske tako i centralne i sjeverne regije.

Predložio je da Muzej svoje izložbe, uključujući i izložbu posvećenu jubileju 100 godina od pobune mornara u Boki Kotorskoj, predstavi i u ostalim gradovima Crne Gore.