Podgorički i zenički Ekonomski fakultet potpisali sporazum o saradnji

Dekani Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr. Nikola Milović i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, dr sc. Alaudin Brkić potpisali su sporazum o saradnji između dvije obrazovne institucije. 

Objavljeno: 14. 02. 2018 - 11:17

Sporazum o saradnji će doprinijeti razmjeni iskustava i znanja između dva fakulteta, ali i omogućiti zajedničko učestvovanje u projektima društvene odgovornosti.Takođe je predviđena  razmjena predavača, neakademskog osoblja i studenata, kao i razvijanje zajedničke naučne saradnje sa ciljem jačanja kapaciteta za učešće u međunarodnim naučnim projektima.

Milović je  istakao izuzetno zadovoljstvo  potpisivanjem  sporazuma, koji je nastavak uspješne saradnje uspostavljene još 2011. godine sa Ekonomskim fakultetom iz Zenice. Naveo je da će zahvaljujući sporazumu  biti prošireno djelovanje u svim oblastima, od organizovanja naučnih skupova, do saradnje na podizanju renomea obije institucije.

Dekan dr sc. Alaudin Brkić se zahvalio kolegi Miloviću na gostoprimstvu i naveo da je potpisani sporazum višestruko koristan i da će obije strane potpisnice imati izuzetno kvalitetan transfer znanja i iskustava.

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore je potpisivanjem ovog sporazuma nastavio uspješnu saradnju sa institucijama visokog obrazovanja iz regiona.