Definisati socijalnu strukturu zakupaca

Budimirka Đukanović, direktor Direkcije za zaštitu rizičnih grupa pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Ivan Terzić, sekretar Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje, njegova pomoćnica Ivana Vučinić, Vladimir Tomović, izvršni direktor Agencije za stanovanje d.o.o., rukovodilac službe za sprovođenje socijalno-stambene politike i evidencije pri Agenciji za stanovanje, Olga Tuzović, i Luka Maraš, službenik Agencije za stanovanje, obišli su su objekte socijalnog stanovanja koji se nalaze na Koniku, a izgrađeni su kroz IPA i Regionalni stambeni program za Crnu Goru.

Objavljeno: 14. 02. 2018 - 14:30

Radi se o pet stambenih objekata sa ukupno 48 stambenih jedinica i 12 stambenih objekata sa ukupno 120 stambenih jedinica.

Tokom obilaska, u  razgovoru sa korisnicima stambenih jedinica razmijenjeni su utisci i dogovorene konkretne mjere koje imaju za cilj da sistem socijalnog stanovanja funkcioniše na pravi način.

Zaključeno je da se u roku od deset dana formira radna grupa koja će obilaziti objekte socijalnog stanovanja, utvrđivati probleme i prosljeđivati nadležnima na rješavanje. Takođe, dopuniće se projekat uređenja okolnih dvorišta stambenih zgrada i nastojati da se u najkraćem roku isto i realizuje.

Takođe je precizirano da se u narednom periodu definiše i socijalna struktura zakupaca.

Održavanje stambenih zgrada biće svakodnevna i kontinuirana aktivnost Agencije za stanovanje.

 Podjećamo da je Glavni grad je za potrebe realizacije ovog projekta ustupio zemljište i izvršio komunalno opremanje lokacije vrijednosti preko 4 miliona eura.