Pažin: Suština vladavine prava nije u pravnim normama, već u vrijednostima

Potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin održao je danas predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore na temu „Vladavina prava, pravni i politički koncept, izazov i perspektiva Crne Gore“.

Objavljeno: 14. 02. 2018 - 16:49

Govoreći o konceptu vladavine prava, Potpredsjednik je ukazao da je vladavina prava daleko više od efikasnog pravnog poretka ili borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, naglašavajući da suština vladavine prava zapravo leži u zaštiti i afirmaciji temeljnih društvenih vrijednosti.

„Nijedna pravna norma nije sama sebi cilj. Iza svake norme krije se neka vrijednost – to je suština vladavine prava,“ naveo je Potpredsjednik.

U razgovoru o mehanizmima ostvarivanja vladavine prava u Crnoj Gori, potpredsjednik Pažin je naglasio da su Ustavom Crne Gore u domaći pravni poredak uvedeni međunarodnio-pravni akti nadzakonske snage, koji propisuju najviše civilizacijske standarde zaštite ljudskog dostojanstva kao izvora ljudskih prava.