Agrobudžet za ovu godinu predstavljen u Plavu i Gusinju, Ulcinju i Baru

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja danas su održali prezentacije Agrobudžeta za 2018. godinu za poljopriverdne proizvođače u četiri opštine – Baru i Ulcinju, kao i Plavu i Gusinju.

Objavljeno: 22. 02. 2018 - 15:45

Tom prilikom upoznali su prisutne sa mjerama podrške, uslovima za dobijanje premija, mogućnostima bespovratne podrške investicijama kroz javne pozive, zatim kriterijumima i uslovima koje treba da ispune kako bi ostvarili pravo na podršku, kao i potrebnoj dokumentaciji za pojedine vrste podrške. Akcenat je bio i na novim mjerama i novinama u Agrobudžetu, kreiranim na bazi predloga poljoprivrednika i iskustava iz ranijih godina.

2

Poljoprivrednike u opštinama na sjeveru Crne Gore najviše su interesovale mogućnosti dobijanja podrške u stočarstvu – premije za mlijeko, premije za preradu na porodičnim gazdinstvima,  nabavku opreme za poboljšanje kvaliteta mlijeka i nabavku stočnog fonda, kao i podršku za adaptaciju planinskih katuna. Predstavnici Ministarstva istakli su da je ove godine smanjen uslov za premije u stočarstvu sa tri na dva grla u govedarstvu i sa 30 na 20 grla u kozarstvu, kako bi što više stočara ostvarilo tu vrstu podrške. Voćare na sjeveru zanimalo je i na koji način da ostvare podršku za podizanje novih zasda, njihovo osavremenjavanje, kao i uslovi javnog poziva za nabavku mehanizacije.

bar

Iskazano je veliko interesovanje za sve vrste podrške kojom se i ove godine podržavaju mladi farmer, odnosno mladi ljudi koji su nezaposleni i žele da započnu biznis u poljoprivredi.  

Za proizvođače u biljnoj proizvpodnji, važan je bio i podatak da je, takođe, u cilju većeg obuhvata korisnika, smanjena minimalna površina za subvencije po hektaru u biljnoj proizvodnji.

ulcinj

Poljoprivredni proizvođači sa područja opština Bar i Ulcinj, takođe, su informisani o svim mogućnostima i uslovima za dobijanje podrške. Najveći broj pitanja, koje su prisutni postavljali tokom diskusije, odnosio se na podršku maslinarstvu, kao i mogućnost podrške za rješavanje pitanja navodnjavanja.

Poljoprivrednicima je sugerisano da razmišljaju o projektima koje će kandidovati za bespovratnu podršku kroz IPARD program, a okviru kojeg će uskoro biti raspisan prvi javni poziv.