Ribari iz Bara, Ulcinja i Budve upoznati sa mjerama podrške

Privrednim ribarima i uzgajivačima sa teritorija opština Budva, Bar i Ulcinj predstavljene su mjere Agrobudžeta za 2018. godinu. Prezentaciji je prisustvovao veliki broj zainteresovanih ribara. Obezbijeđena su sredstva u iznosu od 1.043.000 eura.

Objavljeno: 08. 03. 2018 - 16:53

Ribari su imali priliku da se upoznaju sa predmetima podrške, uslovima za ostvarivanje podrške, a bliže je pojašnjeno šta od dokumentacije im potrebno za podnošenje zahtjeva za svaku od agrobudžetskih mjera.

U tekućoj godini sektror ribarstva se kao i godinama unazad podržava kroz dva programa i to: razvoj sektora morskog ribarstva i marikulture i razvoj sektora slatkovodnog ribarstva i akvakulture.

Pored podrške profesionalnim ribarima i unapređenju sektora marikulture, posebna pažnja će se posvetiti mjerama za održivo upravljanje i očuvanje resursa ribe i drugih morskih organizama.

Podržaće se nabavka i instalacija neophodne opreme za mjesta prvog iskrcaja duž naše obale, uspostavljanje elektronskog sistema prikupljanja podataka i sljedljivosti u malom obalnom ribolovu.