Investicija u vjetroelektranu 90 miliona eura

Na osnovu ugovora, Država Crna Gora je dala u zakup investitoru zemljište na Možuri površine 548.443 m2 koje se nalazi u državnoj svojini, na kojem je predviđena izgradnja vjetroelektrane sa osnovnom infrastrukturom,  a u svrhu projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja vjetroelektrane  (23 vjetrogeneratora sa po 2MW snage) ukupne instalisane snage 46 MW, saopšteno je Portalu Analitika iz Ministarstva ekonomije.  

Objavljeno: 12. 03. 2018 - 15:17

Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na nešto manje od 90 miliona eura, od čega je investitor do sada uložio oko 35 miliona.

Investitor u energetski objekat, kompanija Enemalta plc sa Malte, je do sada između ostalog izradila glavni projekat, obavljena su geodetska mjerenja, raščišćen teren i izrađeno 14 kilometara pristupnih puteva. 

Obavljeno je iskopavanje i izgradnja platformi za vjetrogeneratore i trafostanicu, a iskopana je i kompletna kablovska mreža.

Takođe, uvezena su i uskladištena 23 prstena na kojima će se instalirati vjetrogeneratori.

Ugovorom je državno zemljište dato u zakup na period od 20 godina za potrebe izgradnje vjetroelektrane. Država se ugovorom obavezala da će otkupna cijena električne energije proizvedene u vjetroelektrani biti zagarantovana i fiksna za prvih 12 godina rada i da neće biti manja od 95,99 eura po MW.

Država je prvobitno zaključila Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Možura 2010. godine sa konzorcijumom Fersa & Čelebić. Taj investitor je u toku 2015. godine izrazio zainteresovanost za prenos prava i obaveza iz ugovora o zakupu na novog zakupca, odnosno na kompaniju Enemalta plc, čiji je većinski vlasnik Vlada Malte.

Vlada je na sjednici početkom septembra 2015. dala saglasnost na prenos ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji te vjetroelektrane.