IPARD javni poziv predstavljen u Nikšiću i Danilovgradu

Prvi IPARD javni poziv za dodjelu podrške poljoprivrednicima za investicije u primarnu proizvodnju prezentovan je poljoprivrednim proizvođačima sa teritorija opština Danilovgrad i Nikšić.

Objavljeno: 12. 03. 2018 - 17:15

Radionicama u Danilovgradu i Nikšiću nastavlja se info kampanja koja je u petak, započeta u Glavnom gradu, a u narednom periodu biće nastavljena i u ostalim opštinama širom Crne Gore. Cilj radionica je da se poljoprivrednim proizvođačima na terenu, u direktnoj komunikaciji, detaljnije pojasne mogućnosti podrške, uslovi i kriterijumi za prijavljivanje na javni poziv koji je otvoren do 15. maja, kako bi se što više poljoprivrednika uspješno prijavilo i iskoristilo veliku šansu za unapređenje proizvodnje i rast prihoda.

Prezentacijama je prisustvovao veliki broj poljoprivrednih proizvođača koji su iskazali interesovanje da se prijave na javni poziv, posebno u dijelu stočarske proizvodnje, ali i proizvodnje voća i povrća. Najveći broj pitanja odnosio se na mogućnost nabavke mehanizacije i opreme, izgradnju ili rekonstrukciju objekata za držanje stoke, kako bi povećali kapacitete i ispunili uslove zaštite životne sredine i dobrobiti životinja. Značajan broj poljoprivrednika tražio je savjet od predstavnika Ministarstva u kom pravcu treba da investiraju kako bi poboljšali trenutno poslovanje.

Poljoprivrednicima su pojašnjeni uslovi za konkurisanje na javni poziv. Oni moraju imati određen broj grla ili površine pod zasadima. Za projekte iz sektora proizvodnje mlijeka - 5 krava (priplodnih grla) i/ili 50 ovaca i/ili 50 koza, sektora proizvodnje mesa - 30 goveda u tovu; 20 krmača ili 100 svinja u završnom tovu; 1.000 brojlera (pilića); 100 brojlera (ćurića), zatim proizvodnje jaja: 2.500 koka nosilja, voća i povrća (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje) -  0,5 ha površine zasada, 0,1 ha površine zasada u zaštićenom prostoru, za proizvodnju ratarskih kultura - 1 ha površine zasada, aromatičnog i ljekovitog bilja - 0,3 ha površine zasada, proizvodnju gljiva i pečurki - 0,01 ha proizvodne površine. Za vinogradare početni uslov je 0,5 ha pod vinovom lozom, za pčelare 30 pčelinjih društava.

1203ipard2

Kroz IPARD poziv imaju mogućnost da izgrade i/ili rekonstruišu štalske objekte, uključujući i prostor za izmuzište, osjemenjavanje, smještanje mašina i opreme, zatim izgradnju i/ili rekonstrukciju drenažnih sistema i snabdijevanja vodom (uključujući bunare), ali i drugo. Data je mogućnost da kupe svu potrebnu opremu, kao što su muzilice, mobilne ili fiksne, zatim mašine za pripremu hrane (mlinovi, blenderi, mix prikolice, hranilice, pojilice, balirke, kosilice, itd.), fiksne ograde i električne ograde za pašnjake, odnosno livade. Pozivom je definisano i da mogu da izgrade ili rekonstruišu, i opreme upravnu zgradu (kancelarije za veterinare, prostor za odmor radnika, sanitarne prostorije, itd.).

Predstavnici Ministarstva uputili su zainteresovane poljoprivrednike da detaljnije informacije o investicijama koje se podržavaju, kao i ostalu dokumentaciju za prijavljivanje, mogu pronaći u „Listi prihvatljivih troškova za mjeru 1“ koja je objavljena na internet stranici www.ipard.gov.me, a može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva ili biljne proizvodnje.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja podsjetili su proizvođače da se kroz objavljeni Javni poziv, koji se odnosi na primarnu proizvodnju podržavaju projekti sa prihvatljivim troškovima u iznosu od od 10.000 eura do 500.000 eura, dok podrška iznosi do 60% prihvatljivih troškova, a ako se radi o mladom farmeru ispod 40 godina, podrška iznosi 65%, dok za one koji realizuju investicije u planinskom području iznad 600 mnv podrška iznosi čak 70%. Podrška se dobija nakon što se realizuje cjelokupna investicija.

Korisnici ovog javnog poziva mogu biti sva fizička i pravna lica koja su registrovana za bavljenje poljoprivredom i koja već imaju određenu poljoprivrednu proizvodnju u sektorima proizvodnje: mlijeka, mesa, jaja, voćarstva, povrtarstva, ratarstva, uzgoja gljiva i pečuraka, ljekovitog i aromatičnog bilja, vinogradarstva, maslinarstva, pčelarstva, ribarstva. Obuhvaćeni su faktički svi sektori.