Civilni sektor uputio inicijativu za smjenu Draškovića

Nevladine organizacije, ukupno njih 22, danas su uputile inicijativu Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore kojom se traži pokretanje postupka za razrješenje člana Savjeta RTCG, Mima Draškovića.

Objavljeno: 13. 04. 2018 - 14:24

Inicijativa je, kako navode, pokrenuta zbog javnog političkog djelovanja člana Savjeta, koji bi morao biti profesionalno i depolitizovano tijelo.

Međutim, napominju, Drašković je prisustvovao konvenciji Mila Đukanovića i iz prvog reda javno pružio podršku tom predsjedničkom kandidatu.

"Javno objavljene činjenice ukazuju da je Mimo Drašković, član Savjeta Radio Televizije Crne Gore povrijedio odredbe Zakona o sprječavanju korupcije koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije i ograničenja u vršenju javne funkcije. Naime, dana 09.04.2018. godine Mimo Drašković je dao aktivnu političku podršku predsjedničkom kandidatu Demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću na promotivnom skupu u Bijelom Polju", stoji u obraćanju Administrativnom odboru.

Kao dokaz, iz NVO sektora su priložili izvode iz dnevne štampe na dan od 10. i 11. aprila tekuće godine.

"Odredbom člana 7. stav 1. i 2. Zakona o sprječavanju korupcije propisano je da je javni funkcioner dužan da svoju funkciju vrši na način da javni interes ne podredi privatnom, kao i da ne izazove sukob interesa u vršenju javne funkcije, kao i da sukob interesa u vršenju javne funkcije postoji kad privatni interes javnog funkcionera utiče ili može uticati na nepristrasnost javnog funkcionera u vršenju javne funkcije. Članom 28. stav 1. istog zakona propisano je da je javni funkcioner dužan, kad posumnja da je u situaciji u kojoj postoji sukob interesa ili ograničenje u vršenju javne funkcije, da preduzme mjere radi rješavanja sukoba interesa ili poštovanja ograničenja u skladu sa zakonom, kao i da Agenciji za sprječavanje korupcije prijavi sumnju o postojanju sukoba interesa ili ograničenja u vršenju javne funkcije, koja o tome daje mišljenje. Shodno članu 21. stav 1. Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i televizija Crne Gore, Savjet RTCG zastupa interese javnosti, dok je članom 22. tačka 13. propisano da Savjet analizira i odlučuje o prijavama u vezi sa kršenjem programskih principa utvrđenih zakonom i programskim dokumentima i nalaže odgovorajuće mjere direktoru Radija Crne Gore i direktoru Televizije Crne Gore.", navodi se u obraćanju Administrativnom odboru.

Davanjem političke podrške jednom predsjedničkom kandidatu, ističu iz civilnog sektora, Drašković je javni interes u kome mora vršiti funkciju člana Savjeta RTCG podredio privatnom interesu da kandidat kome daje podršku pobijedi na predsjedničkim izborima. Takođe, napominju, privatni interes kroz podršku jednom predsjedničkom kandidatu utiče i može uticati na njegovu nepristrasnost u vršenju javne funkcije člana Savjeta RTCG.

Osim toga, dodaju, Drašković je, kao javni funkcioner, bio dužan da preduzme mjere radi rješavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u skladu sa zakonom i da Agenciji za sprječavanje korupcije prijavi sumnju o postojanju sukoba interesa i zatraži mišljenje da li javnom eksplicitnom političkom podrškom jednom predsjedničkom kadnidatu izaziva sukob privatnog interesa da taj kandidat pobijedi na izborima i javnog interesa nepristrasnog obavljanja funkcije člana Savjeta RTCG, što, kako ističu, Drašković kao javni funkcioner nije uradio u konkretnom slučaju.

"Shodno zakonskim nadležnostima, Savjet RTCG odlučuje o prijavama u vezi sa kršenjem programskih principa utvrđenih zakonom i programskim dokumentima, uključujući i prijave koji bi podnio predsjednički kandidat koga podržava ili drugi kandidati kojima ne daje podršku, nakon čega Savjet daje obavezujuće naloge direktoru Radija Crne Gore i direktoru Televizije Crne Gore. Tako bi Mimo Drašković, na osnovu nadležnosti koje ima kao član Savjeta RTCG da odlučuje o prijavama kandidata kome je dao javnu podršku ili drugih kadnidata kojima podršku nije dao, mogao da dođe u sukob interesa i omogući donošenje odluka u privatnom interesu. Dakle, njegove javne aktivnosti u smislu političke podrške predsjedničkom kandidatu DPS-a Milu Đukanoviću mogu uticati na nepristrasno obavljanje javne funkcije člana Savjeta RTCG pri odlučivanju o pravima i interesima predsjedničkih kandidata ili političkih partija. Politička angažovanost člana Savjeta RTCG utiče na njegovu nepristrasnost u obavljanju javne funkcije na koji je imenovan odlukom Skupštine Crne Gore i može uticati na podređivanje javnog interesa zajedničkom privatnom interesu njega i predsjedničkog kandidata kome je javno i eksplicitno dao podršku", stoji u obraćanju Administrativnom odboru.

Iz civilnog sektora od Administrativnog odbora zahtijevaju da da Agenciji za sprječavanje korupcije podnesu zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja povrede odredaba Zakona o sprječavanju korupcije koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije i ograničenja u vršenju javne funkcije Draškovića i zatraže da Agencija preduzme radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja postojanja sukoba interesa javnog funkcionera koga je imenovala Skupština Crne Gore.

Inicijativu su potpisali: Vanja Ćalović Marković (Mreža za afirmaciju nevladinog sektora), Daliborka Uljarević (Centar za građansko obrazovanje), Stevo Muk (Institut alternativa), Ana Novaković (Centar za razvoj nevladinih organizacija), Slavica Striković (Ženska akcija), Mladen Španjević (Evropski omladinski centar CG), Božidar Rogović ("Zelena akcija" Pljevlja), Alija Šljuka ("Alternativa", Pljevlja), Drago Zeković (Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica Opštine Bijelo Polje), Milorad Mitrović (Breznica, Pljevlja), Safet Adžibulić (Bihorski parlament), Ljubiša Lečić (Lokalno omladinsko vijeće – lokalni omladinski savjet, Pljevlja), Ismet Selimović (E-Roma), Milica Stanković (Green Action, Herceg Novi), Nikola Čabarkapa (Eko pokret), Zdravko Janjušević (Bjelopoljski demokratski centar), Mirsala Tomić (Udruženje za razvoj civilnog društva), Davor Obradović (Green Power, Bijelo Polje), Uglješa Prebiračević (Bjelopoljski Savez Nevladinih organizacija), Ruzmir Osmanović (Multimedijalni studio Bijelo Polje), Dragan Radović (Agro centar), Borislav Ćulafić (Stečajci Crne Gore).