Promocija knjige Dragutina Papovića u Nikšiću

Promocija knjige Dragutina Papovića "Intelektualci i vlast u Crnoj Gori 1945-1990" održaće se 20. aprila 2018. godine, u Svečanoj sali Filozofskog fakulteta u Nikšiću, s početkom u 13h.

Objavljeno: 19. 04. 2018 - 10:59

Dragutin Papović je rođen 5. septembra 1980. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Nikšiću. Diplomirao je 2003. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (Odsjek za istoriju i geografiju).

Magistrirao je 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na temi „Protivnici vlasti u Crnoj Gori 1945-1948“. Doktorirao je 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na temi „Intelektualci i vlast u Crnoj Gori 1945-1990“.

Publikacije pod ovim naslovima objavila je Matica crnogorska. Od 2003. do 2013. godine bio je saradnik u nastavi, a od 2014. godine angažovan je kao honorarni nastavnik na Studijskom programu istorija Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

Tokom 2015. i 2016. godine obavljao dužnost generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Od decembra 2016. je poslanik u Skupštini Crne Gore.