Hrvatska neće više priznavati diplome iz Srbije i BiH?

Dekan zagrebačke Visoke škole za ekonomiju, preduzetništvo i upravljanje “Nikola Šubić Zrinski” Ivica Katavić tvrdi da “postoje velike indicije da diplome stečene u Srbiji i Bosni i Hercegovini više neće moći da se nostrifikuju u Hrvatskoj”.

Objavljeno: 24. 04. 2018 - 15:10

“Diplome stečene u Srbiji i BiH ne zadovoljavaju tražene kriterijume”, navodi on.

Potvrdu ove tvrdnje list Glas Slavonije je dobio u hrvatskoj Agenciji za nauku i visoko obrazovanje.

U odgovoru na upit lista u Agenciji pojašnjavaju da se “priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija u Evropi i u državama članicama EU sprovodi prema smjernicama takozvane Lisabonske konvencije”.

“U slučaju kriterijuma akreditiranosti inostrane visokoškolske institucije važna je vjerodostojnost nadležnog akreditacionog tijela, odnosno, da je ono prošlo relevantno međunarodno vrednovanje, što nažalost, odnedavno nije slučaj ni sa jednom nadležnom agencijom za spoljno osiguravanje kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH i Srbiji”, naveli su u hrvatskoj Agenciji za nauku i visoko obrazovanje.

Glas Slavonije navodi da će ove tvrdnje “zabrinuti brojne hrvatske studente koji studiraju u pomenutim državama, a među njima sigurno prednjače Slavonci”.