Predstavljen IPARD-a za podršku preradi privrednicima u Glavnom gradu

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja danas su zainteresovane prerađivače sa područja Glavnog grada upoznali sa procedurom sprovođenja IPARD javnog poziva za podršku preradi, na kojim mogu aplicirati do 16. jula 2018. godine.

Objavljeno: 08. 05. 2018 - 16:14

Zainteresovani kroz ovaj javni poziv mogu dobiti podršku za investicije u izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje objekata za prijem i preradu proizvoda, nabavku opreme, mehanizacije, uređenje infrastrukture na proizvodnoj jedinici, investicije u izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uvođenje sistema bezbjednosti hrane i upravljanje kvalitetom proizvoda.

Kroz IPARD poziv za preradu, zainteresovani aplikanti mogu konkurisati sa projektima, čiji prihvatljivi troškovi iznose od 40.000€ do 1.500.000€, dok podrška iznosi do 50% prihvatljivih troškova. Dodatna sredstva podrške od 10% mogu se dodijeliti za dio prihvatljivih/odobrenih troškova koji se odnosi na upravljanje otpadom, nusproizvodima, prečišćavanje otpadnih voda i iskorišćavanje otpada. Podrška se dobija nakon što se realizuje cjelokupna investicija.

Osim za osnovne uslove za apliciranje i mogućnosti podrške kroz ovaj poziv, prisutni preduzetnici imali su posebna interesovanja vezana za detalje procedure nabavke u okviru investicije. Pojašnjena im je procedura nabavke i naglašeno da sve robe i usluge koje se nabavljaju u okviru investicije moraju ispunjavati EU procedure i uslove, koji su definisani pozivom.

Prerađivačima koji su bili zainteresovani i za drugi IPARD javni poziv za bespovratnu podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a koji je, takođe, u toku, pojašnjeno je da se mogu istovremeno prijaviti na oba poziva – i za primarnu i za preradu.

Predstavnici Ministarstva podsjetili su prisutne da korisnici IPARD javnog poziva za preradu mogu biti pravna lica (mikro, mala i srednja) preduzeća, kao i kooperative. U skladu sa kriterijumima, korisnici mogu biti i velika preduzeća. Podrška se dodjeljuje za preradu poljoprivrednih i ribljih proizvoda, za koje su postavljeni i specifični kriterijumi, odnosno uslovi koje potencijalni korisnici podrške moraju da zadovolje da bi ostvarili podršku kroz ovaj javni poziv.U trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu, u zavisnosti od sektora prerade, korisnici moraju imati:

Sektor prerade mlijeka: minimalni kapacitet dnevne prerade od 500 l mlijeka;

Sektor prerade mesa:   - klanice sa minimalnim kapacitetom dnevnog klanja (8 radnih časova) od deset grla goveda ili 20 grla svinja ili 30 grla ovaca ili koza ili 3.000 komada živine;

  • prerada mesa sa minimalnim kapacitetom godišnje prerade od 10 t;
  • Sektor proizvodnje vina: minimalni kapacitet od 2.000 l vina godišnje;

Sektor prerade voća i povrća (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje):pogoni za preradu voća i povrća registrovani u odgovarajućim registrima u skladu sa zakonom.

Sektor prerade maslina: minimalni kapacitet prerade od 500 kg;

Sektor prerade ribe i akvakulture:minimalni kapacitet godišnje prerade od 5 t.

Svi potrebni obrasci vezani za apliciranje na projekat mogu preuzeti sa internet stranica Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i internet stranice koja je uspostavljena posebno za IPARD program – www.ipard.gov.me. Obrasci se mogu preuzeti i u kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i u biljnoj proizvodnji.